Umut Oran: Gökçek, Eline mahkeme celbi geldiği zaman neyin suç olup olmadığını öğrenir.  Ancak esas hesabı kesecek olan Ankara halkının kendisidir.

#yavaşgardaşımyavaş diyen Sayın Mansur Yavaş’ın karşısında ne yapacağını şaşıran Melih Gökçek’in son çırpınışları da eski bayat taktikleri de bu kez kâr etmeyecektir.

Ankara Belediye Başkanı’nı bu kez güvendiği, Başbakan da kurtaramayacak, zira o da kendi derdine düşmüş durumdadır.

CHP afişlerinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Melih Gökçek, Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank ve Stroer Kentvizyon şirketi sahibi yöneticisi Murat İlbak  tarafından sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine bugün 4 kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Erdoğan, Gökçek ve Varank’ın 3 yıla kadar, İlbak’ın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, “Gökçek, Eline mahkeme celbi geldiği zaman neyin suç olup olmadığını öğrenir.  Ancak esas hesabı kesecek olan Ankara halkının kendisidir. #yavaşgardaşımyavaş diyen Sayın Mansur Yavaş’ın karşısında ne yapacağını şaşıran Melih Gökçek’in son çırpınışları da eski bayat taktikleri de bu kez kâretmeyecektir. Ankara Belediye Başkanı’nı bu kez güvendiği, Başbakan da kurtaramayacak, zira o da kendi derdine düşmüş durumdadır” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak konuyu değerlendirdi ve suç duyurusu dilekçesini kamuoyuna duyurdu. Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

CHP’nin “Vatandaş vergisini veriyorsa hükümet de hesabını verecek” afişlerine dahi tahammül edilemeyerek, üçlü çete tarafından sansüre uğraması deşifre olmuştur.

Yüzü kızarmaz ama hesabı Ankara halkı kesecek

Hiçbir koşulda yüzünün kızarmamasıyla bilinen Melih Gökçek susup özür dileyeceğine çam devirmeye devam etmektedir. Bugün yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi’nin afişlerini asmayı engellemişim. Suça bak, suça. Şeref midir, suç mudur siz karar vereceksiniz” diye soran bu yolla CHP’nin afişlerini engellemeye çalıştığını kabul eden Melih Gökçek hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle bugün suç duyurusunda bulunduk. Eline mahkeme celbi geldiği zaman neyin suç olup olmadığını öğrenir.  Ancak esas hesabı kesecek olan Ankara halkının kendisidir.

Gökçek Sahte afişler astırıyor

Ankara halkının da artık kendisinden bıktığını, pervasız ve kutuplaştırmaya dayalı siyaset üslubunun son bulduğunu bilen Melih Gökçek bu yüzden kara propaganda yöntemlerine tenezzül etmekte, izinsiz olarak CHP logosunun kullandığı bir takım afişler bastırarak, illegal olarak Ankara’daki duraklara yapıştırmaktadır. Bir şeyi çok iyi biliyoruz. Artık bu yollar da Melih Gökçek’i kurtaramayacak. Ankara temiz, sosyal demokrat, herkesi kucaklayan ve herkese hizmet eden bir yönetime kavuşacak.

Siyasi görüşleri nedeniyle hizmet yönünden ayrımcılığa uğrayan, dövüşen Transformers heykeli, pelüş hayvanat bahçesi gibi vaatlere karnı tok olan, bu çağda doğalgaz kuyruklarında sıra beklemek zorunda kalan, Belediye’den hizmet yerine köstek gören tüm Ankaralılar, Melih Gökçek dönemine 30 Mart’ta son verecek, Melih Gökçek’i emekliye ayıracak, Ankara’da temiz, dürüst, namuslu yönetim anlayışını iktidara getirecekler.

Mansur yavaş karşısında son çırpınışları

#yavaşgardaşımyavaş diyen Sayın Mansur Yavaş’ın karşısında ne yapacağını şaşıran Melih Gökçek’in son çırpınışları da eski bayat taktikleri de bu kez kâr etmeyecektir.

Bu kez Erdoğan da onu kurtaramaz

Ankara Belediye Başkanı’nı bu kez güvendiği, Başbakan da kurtaramayacak, zira o da kendi derdine düşmüş durumdadır.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

CHP Genel Başkanlığı adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bugün avukat Mustafa Kemal Çiçek’in yaptığı suç duyurusunda, CHP afişlerinin asılmasını keyfi olarak engelledikleri gerekçesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek ve Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’ın; TCK’nın “görevi kötüye kullanmak” suçunu düzenleyen 257. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar, Stroer Kentvizyon şirketi sahibi-yöneticisi Murat İlbak’ın ise TCK’nın “Ayrımcılık” suçunu düzenleyen 122. Maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. CHP’nin suç duyurusu 2014/983 esas numarasıyla UYAP’a kaydedildi.

CHP’nin suç duyurusu şöyle: 

                                               ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN    : Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı.
VEKİLİ                 : Av. Mustafa Kemal Çiçek.
Anadolu Bulvarı no: 12, Söğütözü/Ankara
ŞÜPHELİLER        :1-     Recep Tayyip Erdoğan
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay /Ankara
2-     İbrahim Melih Gökçek
Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA
3-     Mustafa Varank
Vekaletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina P.K. 06573 Kızılay /Ankara
4-     Murat İlbak
Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok        K: 1-2-3-4 34349 Beşiktaş / İstanbul.
SUÇ TARİHİ           : 25.02.2014 (ÖĞRENME TARİHİ)
KONU                   : Şüphelilerin eylemlerine uyan TCK 122 ve 257. Maddelerince soruşturulmaları ve haklarında kamu davası açılması talepli şikayettir.
OLAYLAR             :
1-   2013 yılı Aralık ayı itibari ile (Bütçe görüşmelerinin yapıldığı süreçde)  Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan Belediyelere ait veya belediyeler tarafından ilgili şirketlere kiralanmış olan bilboardlara ve reklam panolarına, Hükümet tarafından Sayıştay raporlarının TBMM Genel Kuruluna getirilmesinin engellemesi nedeniyle 2014 bütçesinin yasama organı TBMM görüşmeleri sırasında, Vatandaş Vergisini Veriyorsa Hükümette Hesabını Verecek Başbakana Çağrı Sayıştay Raporlarını TBMM den gizleme Millet İradesini gizleme afişlerinin asılması için anlaşma yapılmış ancak, ilgili şirket tarafımıza hiçbir gerekçe göstermeksizin daha önce anlaşması yapılan afişlerimizi asmamıştır ve bu hususta hiçbir yasal gerekçe sunamamıştır. Bu hususa ilişkin olarak o dönem içerisinde, soru önergeleri, basın açıklamaları ile konu kamuoyunun gündemine müteaddit kereler getirilmiştir.
2-   25.02.2014 tarihinde bazı internet sitelerinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ile Başbakanlık Danışmanı Mustafa Varank arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar incelendiğinde;                TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, başbakanlık danışmanı Mustafa Varak’ın aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in bizzat emri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını uyarmak ve bilgilendirmek isteği, bilboard ve reklam panolarının şirket ile anlaşmaya varılmış olmasına rağmen astırılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu konuşmalar https://www.youtube.com/watch?v=EXD36c4y3i8 internet sitesi linkinden izlenebilmektedir. Bu nedenle alenileşmiş ve kamuoyuna mal olmuş  durumdadır.
3-   TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, başbakanlık danışmanı Mustafa Varank’ın aracılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in emri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili hükümler gereğince demokrasinin  vazgeçilmez unsuru olan muhalefet görevini yerine getirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek  amacıyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi bu Anayasal görevini yapmaktan, hukuka ve yasalara aykırı bir şekilde alıkonulmuştur. Yukarıda adı geçen şüphelilerin, bu nedenle kamu görev ve yetkilerini  kötüye kullandıkları anlaşılmaktadır. O kadar ki, bugün itibari ile yazılı ve görsel basına yansıyan haberlere göre, Şüphelilerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, tümü ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik, yasal ve bütçe hakkinin ve vergilerin kullanımına ilişkin AFİŞLERİ engellemesini, kendisi için şeref olarak addetmiştir. Bu kapsamda görevini kötüye kullandığını ikrar etmiştir.  (EK-1)
4-   Ayrıca Bilboard şirketinin yöneticisi Murat İlbak’ın, yasalara aykırı şekilde aldığı talimat üzerine, öncesinde,  Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kimliği ile anlaşmış olmasına rağmen,  TCK 122. Madde hükümlerine göre, ayrımcılık yapmak suretiyle bir hizmetin icrasını veya hizmetin alınmasını açıkça engellediği anlaşılmaktadır.
SONUÇ-İSTEK      : Yukarıda arz edilen ve resen gözetilecek nedenlerle, şüpheliler hakkında belirtilen sevk maddeleri ile  gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması arz ve talep ederiz. 27/02/2014
Şikayet Eden
Cumhuriyet Halk Partisi Vekili
 EK:  Vekaletname sureti                              Av. Mustafa Kemal ÇİÇEK

Print Friendly, PDF & Email