“Bir ay içinde bildirim yapılmadı atv satışı gerçekleşmiş sayılmaz”

“Bugün itibariyle sabah-atv’nin sahipleri/ortakları kimlerdir?”

“Künyede niye yeni sahipler yok?”

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, atv’nin satış işlemlerinin gerçekleşmemiş sayılabileceği uyarısında bulundu. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca satış onayının verilmesinden sonra bir ay içinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşu’na (RTÜK) değişen ortaklık yapısı hakkında bildirim yapılması gerektiğini anımsatan Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Bu bildirimin yapılmaması halinde ilgili şirket devir veya birleşme işlemi baştan itibaren yok sayılacak yani devir gerçekleşmeyecektir. Atv’nin satış bildirimi niçin yapılmadı? Bugün itibariyle Sabah-atv’nin sahipleri killerdir?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yanıtlanması amacıyla hazırladığı soru önergesini TBMM’ye sundu.

Umut Oran, önergesinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Hisse, şirket devri ve birleşme” başlıklı 20. maddesine göre;  “Yayın lisansı verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirimesi gerektiğini anımsattı.

Yasa ve yönetmeliği anımsattı

Kanunun aynı maddesine göre “Şirket devir veya birleşme işlemlerinden önce Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin alınması ve devir veya birleşme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde Üst Kurula bildiriminin zorunlu” olduğunu da vurgulayan Umut Oran, “Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform Ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari Ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesine göre ‘Yayın lisansı verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilir’ hükmü de yer almaktadır” dedi.

Bildirim yoksa satış da hükümsüzdür

“Bu bildirimin yapılmaması halinde ilgili şirket devir veya birleşme işlemi baştan itibaren yok sayılacak yani devir gerçekleşmeyecektir” diyen Umut Oran, Arınç’a şu soruları yöneltti:

Satış onay tarihi 19 Aralık 2013

– Rekabet Kurumu, Sabah-atv’nin satışına 19 Aralık 2013 tarihinde ara kararıyla onay vermesine karşın hisse satışı henüz gerçekleşmedi mi?

– ATV isimli televizyon kanalının hisselerini devralan Zirve Holding ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgileri Radyo Televizyon Üst Kurulu’na kanunda belirtilen 30 günlük süre içinde bildirmiş midir? Bu bildirimin tarihi ve sayısı nedir?

Künyede niye yeni sahipler yok?

– Bu bildirim yapılmışsa ATV’nin künyesinde yeni ortalık yapısı neden yer almamaktadır?

Bugün itibariyle sahipleri kimdir?

– Sabah-atv’nin bugün itibariyle sahipleri/ortakları kimlerdir?

MASAK’a bildirimde bulundunuz mu?

– Bugün itibariyle Sabah-atv’nin sahiplik yapısı bilinmiyorsa bu konuyla ilgili olarak MASAK’a bildirimde bulunuldu mu?

Print Friendly, PDF & Email