TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 14.01.2014

 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 
Tabiatı ve tarihi özellikleriyle 20 yıl önce tabiat parkı ilan edilen 172 yıllık Polonezköy’ü yapılanmaya açacak olan imar planı Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları bakanlık tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde onaylanmış ve 26 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Askıya alınan plan kapsamında Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanına, “seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı” özellikleri getirilmektedir.

  1. Yeni imar planının Tabiat Parkı niteliğini bozmadan nasıl gerçekleştirmeyi planlamaktasınız? 
  1. Polonezköy’de kaçak lüks yapıların var olduğu bilinmektedir. Yeni imar düzenlemesiyle birlikte bu yapıların legal hale getirilmesi mi planlanmaktadır? 
  1. Dünya Sağlık Örgütü, kentte kişi başına düşen yeşil alanın en az 9 metrekare olması gerektiğini, 10 ila 15 metrekarenin ise ideal olduğunu belirtiyor. İstanbul’da kişi başına düşen  yeşil alan oranı bu rakamlarla kıyaslandığında ne durumdadır? Buna ilişkin yapılan çalışmalar nelerdir? 
  1. Söz konusu imar planının çevreye vereceği olumsuz etkilere ve ekolojik denge üzerinde oluşacak tahribatlara karşı ne gibi önlemler almaktasınız?  
  1. Polonezköy bir su havzası olan Ömerli ekosisteminin bir devamı konumundadır. İmar planını bu ekosistemi bozmadan nasıl gerçekleştirmeyi düşünmektesiniz? 
  1. İmar planıyla ilgili meslek odalarının ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yoğun tepkisi olduğu görülmektedir. Bu tepkileri göz önüne alarak plan üzerinde yeni bir düzenleme yapacak mısınız?

 

Print Friendly, PDF & Email