CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesindeki sorular şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.01.2014

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 
1.      Türkiye genelinde yağış oranlarının yüzde 12.7 oranında azalmasının birçok şehirde içme suyu sıkıntısının yanı sıra tarımsal kuraklık riskini de beraberinde getirmiştir. Konuyla ilgili uzmanlar, kuraklığın 2014 yılında da süreceği uyarısında bulunmuşlardır. Kuraklığın önüne geçmek için su yönetimi planlamanız bulunmakta mıdır?
2.      Kuraklığa karşı risk azaltıcı önlemler almakta mısınız? Yeraltı su kaynaklarının kuraklığa karşı değerlendirilmesiyle ilgili herhangi bir bilimsel çalışmanız var mıdır?
3.      Kuraklık tarımsal üretimde rekoltenin yüzde 15 düşmesine neden olmuş 22 milyon ton olan toplam tahıl üretimi 2,5-3 milyon tona düşmüştür. Türkiye’nin iç tüketiminin 18 milyon ton olduğu göz önüne alındığında ülkemizi buğday ithalatına bağımlı bırakmamak için nasıl bir tarımsal üretim planlaması yapmaktasınız?
4.      Buğdayda ithalata bağımlı duruma düşülürse ithalat baskısı nedeniyle zor duruma düşecek olan hububat üreticisi çiftçinin sorunları gidermek için ne planlamaktasınız?
5.      Bir açıklamanızda tarımsal kuraklıktan bahsetmek için erken olsa da bu konuda endişe taşıdığınızı dile getirmişsiniz. Endişeleriniz hangi boyuttadır? Önüne geçmek için projeleriniz nelerdir?

Print Friendly, PDF & Email