CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın kuru fasulye  fiyatlarının yüzde 59 oranında artması ve yanlış tarım politikalarına dair Gıda ve Tarım Bakanı’na yönelttiği iki soru önergesi şöyle:


Ülkemizde kuru fasulye üretimi 90 bin ton iken tüketimi ortalama 130 bindir. Üretim tüketimi karşılamadığı için kuru fasulye  ithalatı gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ancak tedarikçi ülkelerde yaşanan doğal felaketler sebebiyle üretim azalmış ve fiyatlar yüzde 59 oranında artmıştır. Dışa bağımlılık sebebiyle oluşan bu fiyat artışını öngörmüş müydünüz? Bu artışın önüne nasıl geçmeyi planlamaktasınız?

Tarımsal ürünlere ilişkin getirilen destek düzenlemeleri doğrultusunda  kuru fasulye üreticilerinin göreceli olarak diğer ürünlere kıyasla aldığı pay nedir? Yaşanan arz noksanlığının ileriki senelerde de yaşanmaması ve ithalata bağımlılığın azaltılması için güncel teşvik düzenlemesinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kuru fasulye üretimi için yeni bir teşvik düzenlemesi yapacak mısınız?
Kuru fasulyenin çiftçinin elinden çıktığı fiyat ile tüketiciye ulaştığı fiyat arasındaki farktan dolayı aracıların kazancı nedir? Diğer tarım ürünlerinde de yaşanan bu soruna ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

http://www.internethaber.com/chpden-kuru-fasulye-gundemi-628911h.htm
Dar gelirli bir kişinin günlük protein ihtiyacını daha makul şekilde karşılamasını sağlayan, milli yiyeceğimiz kuru fasulyenin fiyatında meydana gelen bu artış neticesinde vatandaşın günlük ihtiyacını karşılayabilmeleri için öngördüğünüz çözüm nedir?

Print Friendly, PDF & Email