“8 ay önce size rapor gönderen MİT de mi komplonun bir parçası?”

“MİT Müsteşarı hakkında çete elemanı suç duyurusunda bulunacak mısınız?”

ANKARA

CHP, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile birlikte ortaya çıkan kirli ilişkilerin odağındaki isim olan rıza Sarraf ile ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 8 ay önce MİT Müsteşarlığı’nın rapor göndermesini TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a, “Sürekli beyan ettiğiniz gibi eğer size, yakınlarınıza ve bakanlarınıza yönelik yolsuzluk iddiaları ‘uluslararası güçlerin tarafınıza kurduğu bir komplo’ ise MİT de bu komplonun ortağı mıdır? MİT’e de uluslararası güçlerle birlikte hükümeti devirmek için komplo kurmaktan bir ‘operasyon’ düzenleyecek misiniz? MİT Müsteşarını görevden almaya ve çete elemanı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya yönelik bir idari işlem yaptınız mı?” diye sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Önergesinde, “Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 18 Nisan 2013 tarihinde hazırladığı üç sayfalık raporda, tutuklanan işadamı Rıza Sarraf’ın bazı bakanlarla ilişkisini ve bu durumun yaratabileceği sorunları bildirmiştir” diyen Umut Oran’ın yanıt beklediği sorular şöyle:

MİT, ‘komplonun’ ortağı mı?

– 8 ay önce MİT’ten böyle bir raporu aldıktan sonra ilgili Bakanlarla görüştünüz mü, gereken soruşturmanın açılması için hangi sebeple talimat vermediniz?

– Sürekli beyan ettiğiniz gibi eğer size, yakınlarınıza ve bakanlarınıza yönelik yolsuzluk iddiaları “uluslararası güçlerin tarafınıza kurduğu bir komplo” ise MİT de bu komplonun ortağı mıdır?

Hakan Fidan için suç duyurusunda bulunacak mısınız?

– MİT’e de uluslararası güçlerle birlikte hükümeti devirmek için komplo kurmaktan bir “operasyon” düzenleyecek misiniz? MİT Müsteşarını görevden almaya ve çete elemanı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya yönelik bir idari işlem yaptınız mı?

Emri siz verdiğiniz için mi raporun gereğini yapmadınız?

– MİT Müsteşarlığı 8 ay önce bu raporu ortaya koyduğu ve yolsuzluk sayılabilecek işlemleri size bildirdiği halde hiçbir girişimde bulunmamanızın sebebi eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın ifadesiyle “emri sizin verdiğiniz” için midir? Bu bakanlara Rıza Sarraf ile bu şekilde bir usulsüz bir ilişki içerisine girme talimatı verdiniz mi?

– İlgili raporda Rıza Sarraf’ın bir bakanla yakın ilişki içinde olduğu ve bu bakanın kendisinden rüşvet istediğini bildiren bir not var mıdır? Bu konuda tarafınızca yapılan bir suç duyurusu var mıdır?

Barış Güler’e ayda 15 bin dolar

– Rıza Sarraf’ın kardeşi Muhammed Sarraf’a Türk vatandaşlığı alınabilmesi için eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’e başvurduğu, kendisinden Türk vatandaşlığının Muhammed Sarraf’a verilmesi karşılığında Bakan’ın oğlu olan Barış Güler’e 2 yıl boyunca aylık 15.000 dolar verilmesi talebinde bulunduğu yönünde bir bilgi bahsi geçen MİT raporunda var mıdır? Bu bilgi tarafınıza ulaştıktan sonra yaptığınız girişimler nelerdir? Suç duyurusunda bulundunuz mu?

MİT’te hükümete yararlı zararlı ayrımı mı var?

– İlgili MİT raporunda “bu ilişkilerin ortaya çıkması halinde hükümetin aleyhinde kullanılabileceği” yönünde bir not var mıdır?  MİT raporlarında tespit edilen suçlar hükümete yararlı, zararlı diye mi tasnif edilmektedir?

– Bir suç olayını “hükümete zarar verici bilgi” diye tarafınıza ileten, bu yolla suçun açığa çıkmasını engellemeye çalışan MİT personeli hakkında tarafınızca yapılan adli veya idari işlemler nelerdir?

TCK’ya göre suç işlediniz mi?

– Türk Ceza Kanunu’nun 279. Maddesine göre “Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Yapmış olduğunuz bu eylemlerin bu suçu oluşturduğuna yönelik olarak Hukuk Müşavirliği’nizden bir mütalaa istediniz mi? İlgili raporun tarihi ve sayısı nedir?

Print Friendly, PDF & Email