Umut Oran: Bu yanlış istihbaratı size MİT mi verdi, kim verdi?

“İddianamede görüntü saptaması yok bu durumda TCK 267’ye göre iftira suçu işlemiş olmadınız mı?”

ANKARA

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6,5 ay önce Bezm-i Alem Camisinde içki içildiğini öne sürdüğünü anımsatarak, “Bu yanlış istihbaratı size MİT mi verdi, kimden geldi? Savcılık iddianamesinde görüntü saptaması yok bu durumda TCK 267’ye göre iftira suçu işlemiş olmadınız mı?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği soru önergesini TBMM’ye sundu.
Oran önergesinde, 10 Haziran 2013 tarihinde, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan’ın, Gezi Parkı protestoları sırasında eylemcilerin Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Cami’ne bira şişeleriyle girdiğini ve camiide içki içtiklerini öne sürdüğünü anımsattı. Oran, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

Savcılık iddianamesinde “içki” yok

– İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Gezi Parkı İddianamesi” olarak bilinen davaya ilişkin iddianame bugün (24 Aralık 2013) ilgili mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Savcılık Bezm-i Alem Valide Sultan Cami’nde alkollü içki içildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığını bildirmektedir.  Savcılık makamları bu konuda hiçbir delil bulunmadığını ifade etmektedir. Bu durumda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hiçbir delili olmadan insanların Camii’de içki içtiğini mi iddia ettiniz? Bunun sebebi nedir?

TCK’ya göre “iftira” suçunu işlemiş olmuyor musunuz?

– Türk Ceza Kanunu’nun 267. Maddesi iftira suçunu düzenlemektedir ve şu şekildedir: “MADDE 267. – (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Başbakanlık’a bağlı Hukuk Müşavirliği tarafından yaptığınız açıklama ile bu suçun unsurlarının oluştuğu yönünde tarafınıza yönelik bir bilgilendirme yapılmış mıdır? Bu bildirimin tarihi ve sayısı nedir?

MİT mi verdi bu yanlış duyumu?

– Bu istihbaratın kaynağı nedir? Tarafınıza Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya herhangi bir devletin istihbarat kurumu tarafından bu yönde iletilen bir bilgi bulunmakta mıdır? Bu bilgi hangi tarihli, hangi sayılı yazı ile elinize geçmiştir?
– Ankara Esenboğa Havalimanında bu konuşmayı yaptıktan sonra ilgili bilgi ve belgeleri yetkili savcılığa ilettiniz mi? Başbakanlığın hangi tarih ve sayılı evrakı ile bu bilgiler iletilmiştir? Savcılığa tebliğ tarihi nedir?

Olmayan görüntü için neden var dediniz?

– Bezm-i Alem Camii’nde içki içildiğini gösteren görüntüleri açıklayacağınızı ifade etmenize ve olayın üstünden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen görüntüleri kamuoyuna açıklamamanızın sebebi tarafınızda böyle bir görüntünün olmaması mıdır? Şayet bu görüntü varsa, bu görüntü size kim tarafından, hangi tarihte, hangi yolla iletilmiştir?

Print Friendly, PDF & Email