“Maliye’nin ÇYDD incelemesi bağışçıları yıldırma amacını mı taşıyor?”

“Deniz Feneri, Cansuyu, Kimse Yok mu ve İHH’de hiç inceleme yaptırdınız mı?”

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde (ÇYDD) Maliye Bakanlığı’nın yaptırdığı incelemeye tepki göstererek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “ÇYDD’ye bağışta bulunmak suç mudur? Maliye’nin ÇYDD incelemesi bağışçıları yıldırma amacını mı taşıyor? Deniz Feneri, Cansuyu, Kimse Yok mu dernekleri ve İHH’de hiç inceleme yaptırdınız mı?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Taksim Dayanışması Sözcüsü Cem Tüzün’ün ÇYDD’ye yaptığı bağış dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürlüğüne çağrılarak “Hangi amaçla ÇYDD’ye bağış yaptınız” diye sorguya tutulmasını TBMM gündemine taşıdı.

ÇYDD’ye bağış yapmak suç mudur?

Umut Oran’ın, Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

– Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) mali denetimden geçirilmesi talimatını siz mi verdiniz? ÇYDD’ye bağışta bulunmak suç mudur?

– ÇYDD’ye bağışta bulunan vatandaşların iş ve güçlerinden alıkonularak vergi dairelerine çağrılarak “hangi amaçla bağış yaptınız” diye sorulmasının gerekçesi nedir?

Bağışçıları yıldırmayı mı amaçlıyorsunuz?

– Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalıştığı belirtilen derneklerin üyelerinden, vatandaşlardan bağış alması suç mudur? ÇYDD için başlatılan inceleme, bağışçıları hukuk dışı yollarla yıldırmak amacını mı taşımaktadır?

– Gezi Parkı olayları sırasında kurulan Taksim Gezi Dayanışması üyesi olan Cem Tüzün isimli vatandaşa, İstanbul Vergi Dairesi’nden, “Bir vergi incelemesi ile ilgili olarak, yazı ekinde yer alan tabloda ayrıntılarına yer verilen şahsınıza ait (…) Bankası (…) numaralı kartla, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beşiktaş Şubesi’ne ödemede bulunduğunuz tespit edilmiştir. Söz konusu ödemeleri hangi amaçla yaptığınıza, ödeme karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı yapıp yapmadığınıza ilişkin bilgi vermek üzere…” şeklinde davet yazısı gönderilmesinin gerekçesi nedir?

Hangi amaçla bağışta bulundunuz?

– Vergi Müfettişinin, Cem Tüzün’le yaptığı görüşmede “Hangi amaçla ÇYDD’ye bağışta bulundunuz” diye sormasının haklı gerekçesi nedir? Vatandaşlar yasal olarak kurulmuş olan, üstelik kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulu’nca karar altına alınan dernek, vakıflara istedikleri gibi bağış yapamayacak mı?

– ÇYDD ve Cem Tüzün’le ilgili olarak yapılan inceleme-davet işleminin yasal dayanağı nedir, hangi mevzuata göre işlem yapılmaktadır? Söz konusu inceleme işlemi talimatını veren sıralı amirler kimlerdir? 

Cenaze çelenklerinden de vergi kesilmek istenmişti

– Kısa süre önce denenen vatandaşların cenazeler için ÇYDD’ye yaptırdıkları bağış çelenklerinden vergi alınması talimatını kim vermişti? Mahkemeden dönen bu uygulama talimatını veren yönetici hakkında hangi işlemi tesis ettiniz?

– Maliye Bakanlığı birimleri 1 Ocak 2003 tarihinden bu yana, halen kamu yararına çalışan 403 dernekten hangileri hakkında, hangi gerekçeyle inceleme başlattı, sonuçları ne oldu? ÇYDD örneğinde olduğu gibi “ne amaçla bağış yaptınız” denilen başka hangi dernekler vardır? 

Deniz Feneri, Cansuyu, Kimse Yok mu inceleniyor mu?

– Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cansuyu Derneği, Kimse Yok Mu Dayanışma Yardımlaşma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde Maliye Bakanlığı bugüne kadar herhangi bir denetim, inceleme yaptı mı, varsa adli-idari denetim sonuçları ne olmuştur?

ydd-denetim-cem-tuzun-RTE
Print Friendly, PDF & Email