Kadın dernek ve vakıflarının ilanı TBMM’de ses getirdi

ANKARA

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını almasının 79. yıldönümünde, AKP’nin kadınların aleyhine attığı adımlara tepki gösteren dernek ve vakıfların gazete ilanları TBMM’den ses getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Kadından sorumlu bakanlığın adını Aile ve Sosyal Politikalar yaptınız. TBMM’deki Kadın Erkek Komisyonu’nu da aynı isime çevireceksiniz. Kadının adını devletten niçin siliyorsunuz? Bu isim değişikliği talimatlarını siz mi veriyorsunuz? Talimat gerekçeniz isimlerde geçen ‘Kadın’ sözcüğünden mi kaynaklanıyor?” diye sordu.

kadın dernekleri orta resim

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, kadın haklarıyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.   
Devletten kadının adı siliniyor mu? Artık Yeter!
Önergesinde, 5 Aralık’ın Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı almasının 79. Yıldönümü olduğunu belirten Oran, “Ancak bugün Türkiye’de kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve hukuki konumları istenilen noktada değildir. Çok sayıda kadın hakları dernek ve vakfı da gazetelere tam sayfa ilan vererek “Devletten kadının adı siliniyor mu? Artık Yeter!” şikâyetini hükümete ve siyaset dünyasına yöneltti” dedi.
Adında ‘Kadın’ geçiyor diye mi değişiyor?
CHP’li Oran, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:
– Geçen yasama döneminde verilen büyük mücadeleler ve yaşanan tartışmalar sonrasında “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” ismiyle TBMM’de ihtisas komisyonu kurulmasına karşın bugün TBMM’de İçtüzük değişikliği çalışmaları kapsamında komisyonun adının Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’na dönüştürülmek istenmesinin gerekçesi nedir? Niçin komisyonun isminde geçen ‘Kadın’ sözcüğünü çıkarıyorsunuz?
– “TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu”nun adının Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’na dönüştürülmesi talimatını siz mi verdiniz, bu talimatı verdiyseniz gerekçeniz nedir? Talimat gerekçeniz komisyonun isminde “kadın” sözcüğünün geçmesi midir?
Kadının Statüsü de kapatılacak mı?
– Devlet mekanizması içinde kalan ve adında kadın geçen tek kurum olan ve atıl duruma getirilen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nü de kapatacak mısınız?
– Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın isminin de 2011 yılında 633 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürmenizin gerekçesi nedir? Bakanlığın adındaki ‘kadın’ sözcüğü niçin çıkarıldı? 
Kadının adını niçin siliyorsunuz? 
– Devlet mekanizması içerisinde adında ‘kadın’ sözcüğü geçen tek bir kurum dahi kalmaması yönünde politika gütmenizin gerekçesi nedir? Kadının adını niçin devletten siliyorsunuz?
– Türkiye’nin taraf olduğu BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi Sözleşmesi (CEDAW) uyarınca kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla ulusal mekanizmalar kurmanız gerekirken tam tersi adımlar atılması CEDAW’a, dolayısıyla anayasaya (Madde 90) aykırılık oluşturmuyor mu?
– 18 Kasım 2002 tarihinden bu yana kadın haklarının geliştirilmesi yönünde hangi çalışmaları yaptınız?

Print Friendly, PDF & Email