Umut Oran
Basın Açıklaması
02.12.2013

Anayasa Mahkemesi’nin 16 Şubat 2012 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin birinci cümlesinin, Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle vermiş olduğu karar; doğrudan şehit yakınları, gaziler ve ordu vazife malullerimizle ilgili değildir. (Maddenin tam haline aşağıda yer verilmiştir)

Kaldı ki Cumhuriyet Halk Parti’sinin yapmış olduğu başvurunun temelinde tazminat haklarının ortadan kalkması değil, tam tersine hakların ortadan kaldırılmasının veya zarar görmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Zira şehit yakınları ve gaziler yönünden devletten alınan tüm tazminat haklarının dayanağında idarenin genel idari sorumluluğu esas alınmaktadır. Oysa adli yargıda böylesi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bu çerçevede asliye hukuk mahkemesince idare hukuku ölçütlerinin esas alınmaması nedeniyle şehit yakınları ve gazilerin devletten tazminat alınmasında aksaklıklar ve eksiklikler çıkacağı açık bir gerçektir. Gaziyi yaralayan şehidi öldüren devlet olmayıp teröristler olduğu ve tazminat ilişkisinden adli yargı nedensellik ilişkisi yönünden devlet – gazi ve şehit yakınları arasında ilişkiyi kuramayacaktır. Bu da devletten alınacak tazminatın eksik alınmasına neden olacaktır.

Üstelik gaziler ve şehit yakınları tazminatlarını Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından 1 – 1,5 yıllık sürede alırken, asliye hukuk mahkemesinde en az 2-3 yıllık yargılama süreci sabittir.

Üstelik Cumhuriyet Halk Parti’sinin her daim gazilerin ve şehit yakınlarının haklarını savunduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Nitekim gazi ve şehit yakınlarının hakları için birçok yasa teklifi ve soru önergesini bizzat ben verdim ve şehit-gazi haber siteleri olarak sizler bunlara şahitsiniz.

Buna karşın AKP’nin bugüne kadar gaziler ve şehit yakınlarına ait birçok hakkın tırpanladığı, ekonomik hakların geriletildiği dahası şehit yakını ve gazilerin onurları ile oynadığı, onları rencide ettiği bilinmektedir.

Buna karşın;
1-                 AKP öncesi dönemde gazilerin tüm protez-ortez ihtiyaçları karşılanırken, AKP yaptığı değişikliklerle bu ihtiyacın çok küçük bir kısmı karşılanmakta ve gazilerin protez ortez konuları gazilerin aleyhine gelişmiştir.
2-                 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 Eylül 2006 tarihinde bir şehit ailesine “askerlik yan gelip yatma yeri değil” deme cüretini göstermiştir.
3-                 AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şehitlerimize KELLE, teröristlere SAYIN deme hadsizliğinin sahibidir.
4-                 AKP tarafından Akil Adamlar komisyonu oluşturularak, teröristler bu millete şirin gösterilmiştir.
5-                 Düzmece bir oyunla Habur’dan gelen teröristler affedilirken, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 20.10.2009 tarihinde grup toplantısında; “Habur sınır kapısında yaşanan manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü? Türkiye’de iyi güzel şeyler, umut verici gelişmeler oluyor. Bunu son derece olumlu ve sevindirirci bir gelişme olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum” diyebilmiştir.
6-                 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gazilik ve şehitliği bir SEKTÖR olarak tanımlayabilmiştir.
7-                 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gazilere 6.000 TL maaş şehit ailelerine 450.000 TL tazminat veriyoruz yalanını uydurmuştur.
8-                 Demokratik haklarını ve yetkilerini kullanarak tepkilerini gösteren, sözde AKİLLERİ ve terörü haklı olarak protesto eden, gazi ve şehit yakınlarına, biber gazı sıktırılıp, gaziler yerlerde sürüklenmiştir.
9-                 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Oslo’da ahlaksız pazarlıklar yapılmıştır.
10-            Yine Başbakan Erdoğan’ın talimatı ile Oslo’da yapılan görüşmede; MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, “Reşadiye o kadar gelme geçme noktası bir yer ki ne zaman organize oldular da hemen birden bire aşka gelip, eylem yaptılar” diyebilmiştir. Yani devletin üst düzey görevlisi bir kişi, 7 askerin şehit olduğı bu olayı “aşka gelme” olarak tanımlayabilmiştir.
11-            CHP acilen TBMM’yi toplamak istemiş ama AKP yönetimi şehit olan askerlerin arkasından “3-5 şehit Mehmet için meclis mi toplanır” denilmiştir,
12-            Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “bedelli askerlik” kanunu çıkartırken kamuoyuna “buradan elde edilecek gelir şehit yakını ve gazilere verilecek” demiş. Ancak nereye harcadın bu parayı sorumuzu halen yanıtlayamamışlardır. Üstelik engelli gazimizin 13 bin TL’lik tekerlekli sandalyesi için 220 TL vermeyi yeterli gören AKP hükümeti 2 Milyon TL’ye Myanmar’a şehitlik yapmaktan kaçınmamıştır.
13-            Diyarbakır Emniyet Müdürü tarafından “Dağda ölen Teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz” sözü söylenebilmiştir.
14-            AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İÇTEN “Dağda olan çocuklar bizim çocuklarımız. PKK’ya katılan çocuklar benim canım ciğerim” (10.01.2013) beyanatını verebilmiştir.
15-            AKP’nin yarattığı ortamdan yararlanarak PKK, yurdun dört bir yanında sözde şehitlikler açmaktadır.
Her zaman şehit ve gazilerimiz ile yakınlarının sorunlarıyla en yüksek şekilde ilgilenen, onların sosyo ekonomik durumlarının geliştirilmesi ve hak ettikleri standartlara eriştirilmesi için kanun teklifleri veren Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizin her türlü sorununun çözülmesi için çalışmaya devam edecektir.

Tüm bu yaşananlardan sonra, AKP’nin şehit yakını ve gazilerin onurlarını hiçe saymasını anlayışla karşılayan bir takım derneklerin ve vakıfların olması da düşündürücüdür.

Ancak her ne şartta olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi, bu vatana gençliğini, kolunu, bacağını, gözlerini feda eden Gazilere ve bizim için toprağa düşen Şehitlerimizin ailelerine sonuna kadar destek verecektir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi taraftır.
Cumhuriyet Halk Partisi, he zaman gazilerimiz ve şehit ailelerimizin yanındadır. Onların hak ettikleri onurlu ve saygın yaşama sahip olmaları için mücadele etmeye devam edecektir.

NOT: CHP tarafından iptali istenilen kanun maddesi yapılan şu düzenlemedir:


Her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddî ve manevî zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde metninden açıkça anlaşılacağı gibi yapılan düzenleme “idarenin yapmış olduğu bir eylem ve işlem ile bir şahsın vücut bütünlüğüne verdiği zarar” hakkındadır. Şehit ve gazilerimiz, devletin yapmış olduğu bir eylem nedeniyle şehit veya gazi olmuş değildir. Tam aksine kamu yetkisini kullanan “idare” olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla sürdürdükleri idari işlemler sırasında, devletin bekasına yönelen terörist unsurların hukuka ve insanlığa aykırı eylemleri nedeniyle zarara uğramaktadırlar. Dolayısıyla bu maddenin şehit ve gazilerimizi ilgilendirdiğini söylemek mümkün değildir.

CHP bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş olup, korunmak istenen husus, idarenin bir eylem veya işlemi nedeniyle vücut bütünlüğü zarar gören, hatta hayatını kaybeden insanların idare üzerindeki haklarıdır. Bu hakların yalnızca adli mahkemelerde açılacak tazminat davaları eliyle korunması mümkün olmayıp, idare mahkemesinin idarenin bütününün sorumluluğunu ortaya çıkartan muhakemesine ihtiyaç da bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu karar ile bu hakkın korunmasını sağlamış ve anayasanın bağlayıcı kurallarının kanuni bir düzenleme ile yok edilmesine engel olmuştur.
İlgili Anayasa Mahkemesi kararına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120519-20.htm adresinden ulaşılabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi’nin karara ilişkin gerekçeleri de buradan öğrenilebilir.

Şehit yakınları, gaziler ve maluller için verdiğimiz yasa tekliflerine buradan ulaşabilirsiniz:

www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=104012
www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=118354
www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=121407
Soru önergelerimin önemli bir kısmının de sizlerle ilgili olduğunu buradan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.uyenin_soru_onergeleri?p_sicil=6800&p_donemkod=24

Print Friendly, PDF & Email