Şatafatlı ambalajın içinde hakkını kaybeden 1 milyon taşeron var

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP iktidarının devlet ciddiyetine yakışmayacak, hukukla bağdaşmayacak şekilde kamuda taşeronluk uygulamasını son on yılda alabildiğine yaygınlaştırdığını bildirdi. Kamuda 639 bin 788, özel sektörde de 419 bin 466 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 59 bin 254 kişinin alt işverende çalıştığını belirten Umut Oran, “AKP çalışma hayatıyla ilgili hazırlıklarını yaptığı yeni düzenlemeleri el altından bazı medya kuruluşlarına sızdırdı; onlar da bunu “devrim gibi paket” nitelemesiyle halka duyurdu. AKP ile çalışanların hakları bahane taşeronlaşma şahane. Şatafatlı ambalajın içinde hakkını kaybeden 1 milyon taşeron var” dedi.

Umut Oran’ın konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

  • AKP çalışma hayatıyla ilgili hazırlıklarını yaptığı yeni düzenlemeleri el altından bazı medya kuruluşlarına sızdırdı; onlar da bunu “devrim gibi paket” nitelemesiyle halka duyurdu.
  • Çalışanların kıdem tazminatı kaldırılarak yerine bir fon kurulacağı ve devletin buna yüzde 25 katkı vereceği “milyonlarca çalışana müjde” diye duyuruldu. Oysa bu düzenleme, milyonlarca çalışanın kıdem tazminatının “iç” edilmesi, uygulamanın basit bir emeklilik fonuna dönüşeceği, işverenlerin canı istediği gibi işçi çıkaracağı anlamına geliyor.
  • AKP, devlet ciddiyetine yakışmayacak, hukukla bağdaşmayacak şekilde kamuda taşeronluk uygulamasını son on yılda alabildiğine yaygınlaştırdı. Kamuda 639 bin 788, özel sektörde de 419 bin 466 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 59 bin 254 kişi alt işverende çalışıyor.
  • Çok zor koşullarda çalışan, haftalık çalışma sürelerine uymayan, yıllık izni, bayram-seyran izni olmayan bu işçiler teker teker dava açarak kazanmaya başladı. Karayolları bünyesindeki işçilerden 8 bini dava açtı. Bu işçilere verilecek ücretler ve dava masraflarının toplam miktarı 2.5 milyar TL’yi buluyor.
  • AKP hükümetinin hukuka aykırı ve çalışma hayatını bozucu bu uygulamasının yol açtığı mali yük çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. AKP’nin birden bire “taşeron işçilerin hakları”nı akıl etmesinin, kamuoyuna “taşeron işçiye müjde” diye haberler yaymasının nedeni de budur. AKP, algı yönetimi ve toplum mühendisliği yöntemleriyle kamuoyunda bu sorunu çözüyormuş izlenimi yaratma peşinde…
  • Türkiye bir hukuk devletidir; çalışma hayatının gelenekleri vardır, ciddiyeti vardır. Bir düzenleme yapacaksanız, hazırlığınızı yapar, sosyal taraflarla, partilerle, iş dünyasıyla karşılıklı oturur, taslağınızı-tasarınızı masaya koyarsınız, uzlaşma içinde ülke ve toplum yararına olan bir noktada buluşulur.
  • Yoksa, ilgili sosyal taraflara hiç bilgi vermeden, el altından asılsız “müjde” haberleri yayarak halkı kandırmaya, göz boyamaya, kendi yanlışınızı yeni yanlışlarla çözmeye çalışmak, en hafif tabirle “ayıp”tır, halka, ülkeye ihanettir.
  • AKP hükümeti çalışma hayatına, emekçi kesime, işçi haklarına yeni saldırılar peşindedir. Takipçisi olacağız; çalışanların haklarını elinden alacak, çalışma barışını baltalayacak düzenlemelere izin vermeyeceğiz…

Basın Açıklaması;
TASERON-VE-KIDEM-_UMUTORAN-1

Print Friendly, PDF & Email