CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Yozgat’ta verilen kamu hizmetlerinde parti ayrımı yapılmasına dair iddiaları TBMM’ye taşıdı. Umut Oran, CHP İl Başkanı Onur Kaytan’ın bilgi notu üzerine, İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bir yazılı soru önergesi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

Umut Oran’ın soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut ORAN

İstanbul Milletvekili

1.      Yozgat Valiliği’nin başlattığı Vadi Projesi’nin amacı ve içeriği nedir? İl Özel İdaresi’nin bütün araçları ile gelirinin buraya kanalize edilmesi mevzuata ve teamüllere uygun mudur? İlde henüz yapılmamış köy yolları ve hizmet götürülmesi gereken köyler varken il özel idare bütçesinin bu şekilde hovardaca harcanması doğru mudur?
2.      İŞKUR tarafından alımı yapılan geçici işçilerin dağıtımı Yozgat ilinde nasıl yapılmıştır? İşçilerin dağıtımında yandaşlık yapıldığı iddiası doğru mudur? Boğazlıyan’ın CHP’li ilçe belediyesine 25 işçi verilirken, bu ilçeye bağlı AKP’li Uzunlu Beldesi’ne 39 geçici işçi ayrılması partizanlık değil midir?
3.      Yozgat-Sivas arasındaki duble yol niçin halen tamamlanamadı?
4.      Analiz sonucunda yol yapımı için ey uygun toprağın Yozgat Cehrilik bölgesinde olduğu belirlenmesine karşın analizi uygun çıkmayan Kuyumcu Köyü civarından toprak alınmak istenmesinin gerekçesi nedir?
5.      Ramazan Ayında gerçekleşen Bereket Kervanı etkinliğini kim hangi bütçeden karşıladı? Etkinlik kapsamında ilin tüm ilçelerine eşit davranıldı mı?
6.      Eski SGK binasının satışı İl Özel İdaresi tarafından mı yapıldı, buradan elde edilen gelir nerede kullanıldı?
7.      Kimsesizleri koruma kapsamındaki Hamiyet projesi kapsamında hangi etkinlikler yapılmıştır? Projenin gelir kaynağı nedir? Proje için niçin ihalesiz harcama yapılmaktadır? Nerelere hangi harcamalar yapılmıştır?

Print Friendly, PDF & Email