CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, “AKP’nin uyguladığı sıcak paraya dayalı; istihdam yaratmayan, cari açık ve borç üreten sözde “hızlı” büyüme modeli, yıllardır işsizlik sorununu çözmek bir yana yarayı adeta kangrene çevirdi.AKP işsizlik karşısında başarılı olamadı çünkü gerçek gündemi ekonomi, önceliği işsizlik olmadı. Sonuç olarak AKP işsizlikle mücadele edemedi, halkı işsizliğe mahkum etti. Bugün gerçek işsizlik yüzde 15,7’ye ulaşmış durumda” dedi.

Umut Oran’ın, TÜİK’in açıkladığı son veriler üzerinden yaptığı basın açıklaması şöyle:

 • TÜİK’in Bayram tatili öncesi açıkladığı verilere göre Temmuz döneminde Türkiye’deki işsiz sayısı geçen yıla göre 363 bin kişi artarak 2 milyon 686 bin kişiye, işsizlik oranı yüzde 9.3’e çıktı.
 • İşsiz sayısı ve işsizlik oranı kamuoyuna açıklananın çok üzerinde…
 • Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmı… İşsiz sayısını anketle belirleyen TÜİK, anketin referans haftasında resmi iş bulma kanallarını kullanmamış olanları işsiz saymıyor.
 • Oysa, iş başı yapmaya hazır olduğu halde umudunu yitirdiği için Anket döneminde iş aramayan işsizlerin sayısı Temmuz itibariyle 2 milyon 169 bin kişi ile resmi işsiz sayısına yaklaştı…
 • Bu yılgın umutsuzları da eklediğimizde işsizler ordusu 4 milyon 855 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 15.7’ye ulaşıyor.
 • Üstelik bu sayıya;

– iş bulma umudu olmadığı için çiftçi ya da esnaf olan ailesine yardım eden, sosyal güvenlik şemsiyesinde yer almayan 3 milyon 556 bin “ücretsiz ev işçisi

– iş arayanlar kategorisinde yer almasına rağmen “zamana bağlı eksik istihdamda” sayılan 640 bin ve
–  “yetersiz istihdam”da sayılan 494 bin kişi dahil değil.

 • Standart istihdam esaslarıyla ilgisi olmayan bu kişiler “istihdamda” sayılarak işsizlik olduğundan az gösteriliyor, işgücü göstergeleri makyajlanıyor.
 • Gerçekte 5 milyona yaklaşan işsizler ordusu, Avrupa’da Danimarka, Finlandiya, Slovakya ve Norveç’in nüfus sayılarına yaklaşıyor, İrlanda’nın nüfusunu aşıyor, Letonya ve Slovenya nüfuslarını ikiye katlıyor.
 • 15-24 yaş grubundaki genç işsizlerin oranı yüzde 18’i buluyor… Anket döneminde iş arama kanallarından herhangi birini kullanmayanlar da dikkate alındığında yaklaşık her beş gençten ikisi işsiz
 • Yine umudunu yitirdiği için iş aramayanlar dışındaki “resmi” işsizlerin 583 binini üniversite mezunları oluşturuyor. Resmi sayı bile baz alınsa yaklaşık her 5 işsizden 1’i üniversite diplomalı.
 • Türkiye nüfusunun 27 milyona yakını işgücüne dahil değil. Bunların da 11.4 milyon kişi ile en büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor.
 • Bu tabloyu aşmak içinse yapılması gerekenler şunlar:

–  Planlı ekonomi: Geç nüfusa sahibiz ama nitelikli iş gücü eksikliğinde 4. sıradayız. Nitelikli işgücü eksikliğinin en hızlı arttığı ilk 10 ülkeden birisiyiz ve yıllık artış hızımız itibariyle ise maalesef 2. sıradayız

– Planlı mesleki eğitim: Demek ki her ile içi boş, akademik olarak yetersiz standart fakülteler açmakla bu iş olmuyor. Ekonomik konjonktür ve taleplere göre işgücünü planlı bir şekilde mesleki eğitime hazırlamamız gerekiyor

– SMART program: Genç istihdam ve kadınların istihdama katılımlarını teşvik edecek yeni bir ulusal işsizlikle mücadele programı hazırlanmalı. 2023’te işsizliği %6’ya çekmek mümkün, akıllı (SMART-(s/spesifik/m/ölçülebilir/a/ulaşılabilir/r/gerçekçi/t/zamanı belli) bir program uygulanmalı.AKP bir ara bunu denedi ama üstünde durmadı

–  Kayıtdışıyla mücadele: Asgari ücret üzerindeki vergileri düşürmek ve kayıtdışını kayıt altına almak

Basın Açıklaması:
akp-1

Print Friendly, PDF & Email