CHP’den Babacan’a: Ciner Grubunun ihale yasağı nedeniyle mi Show TV ihalesiz satıldı?

“İhale yapılmadığı için kamunun 300 milyon dolar zararı mı oluştu?”

ANKARA

CHP, TMSF’nin el koyduğu Show TV’nin ihale yapılmadan Ciner Grubuna doğrudan satılmasıyla ilgili yeni usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Show TV’nin ihale yapılmaksızın satılmasıyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a yönelttiği önergede, “Alıcının kamu ihale yasağı nedeniyle mi satış yolunu tercih ettiniz? İhale yapılmadığı için 300 milyon dolarlık kamu zararı oluştu mu? Satış için Show TV adına imza atan yöneticiler zaten TMSF’nin atadığı memurlar değil mi, bu durumda rızai satıştan nasıl söz edilebilir?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a temmuz ayında yönelttiği soru önergesinde, TMSF’nin el koyduğu Show TV’nin niçin ihale yoluyla satılmadığı ve özel alacakların niçin kamu alacaklarının önüne geçtiğinin açıklanmasını istedi. Oran, 7/28164 sayılı soru önergesine verilen yanıtta bazı noktaların karanlıkta bırakılması üzerine Babacan’a yeni sorular yöneltti. Önergedeki yeni sorular şöyle:

‘Satıcı’ sizin memurunuz değil mi?

– Show TV’nin, ihale yapılmadan Çukurova Grubu ile Ciner Grubunun vardığı mutabakatla, “cebri değil rızai olarak satıldığını” belirtmenize karşın; AKS TV’nin hisselerini elinde bulunduran Çukurova’ya ait Türk Medya Şirketi’nde satışı yapan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu TMSF memuru değil midir? TMSF Tahsilat Başkanı, Gayrimenkuller ve İştirakler Başkanı’nın Yönetim Kurulu üyesi olarak satış sözleşmesini imzalaması ‘Satışı Çukurova yaptı’ sonucunu doğurur mu? Bu durumda Show TV’yi, ihalesiz biçimde satan yine TMSF olmuyor mu, 7/28164 sayılı önergeme verilen yanıt gerçeklerle çelişmiyor mu?

Kamu ihalelerinden yasaklı mıydı?

– Bu alışverişte, alıcının kamu ihalelerinden yasaklı olma durumu var mıdır? İhaleye çıkılmadan sözü edildiği şekilde “rızai” satış yolu tercih edilmesi bundan mı kaynaklanmaktadır?

Kamunun 300 milyon dolar zararı mı var?

– Aynen Sabah-atv satışında olduğu gibi TMSF tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük (TİB) ilan edilerek Show TV’nin ihaleyle satışına niçin gidilmedi? TİB kapsamında satış yapılsa idi kamu borçları, vergi ve SGK primleri ödendikten sonra kalan tüm paranın TMSF tarafından tahsiliyle, kamunun eline geçecek para bugün olduğu gibi 97 milyon dolar yerine 300 milyon dolar daha fazla olmayacak mıydı? Bu durumda kamunun 300 milyon dolarlık zararı söz konusu değil midir?

Ödenecek özel borçlar kimlere ait?

– Toplam 401 milyon 808 bin dolara satılan Show TV’nin piyasaya olan 304 milyon 808 bin dolarlık borcu kimlere, hangi şirketlere aittir? Bu borçlar hangi indirimlerle, kaç taksit halinde ödenecektir, bir ödeme takvimi yapılmış mıdır?

Rapor 24 saatte mi hazırlandı?

– Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den hisse değerleri için rapor hazırlanmasını ne zaman talep ettiniz? Şirketin değerleme raporunu 24 saat içinde hazırladığı iddiası doğru mudur? Eski TMSF Başkan Yardımcısı’nın Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de çalıştığı duyumu doğru mudur? TMSF’de üst düzey görev yapan birisinin belli süre beklemeden özel sektörde çalışması mevzuata aykırı değil mi? Bu şekilde son 5 yıl içinde kaç kişi hakkında işlem yaptınız, suç duyurusunda bulundunuz?

600 milyon dolarlık hisse 4 yılda nasıl eridi?

– TMSF, 2009 yılında Show TV hisselerini 600 milyon dolar ekspertiz değeriyle teminat olarak kabul etmesine rağmen aradan 4 yıl geçtikten sonra TV’nin satışından gelen sadece 97 milyon dolarla yetinmesinin gerekçesi nedir? 600 milyon dolarlık hissenin 4 yıl içinde 97 milyon dolara gerilemesi hayatın olağan akışına ters değil midir?

– AKS Televizyonculuk ve Film A.Ş.’de (Show TV) hissesi olduğu için alacaklı olan ve rüçhan hakkını talep edenler var mıdır? Bu kişi veya şirketlere hangi orandaki hisseleri için ne kadarlık ödeme yaptınız?

NOT: Konuyla ilgili soru önergesi ve yanıtına buradan ulaşabilirsiniz: www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=135735

Print Friendly, PDF & Email