TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.10.2013

   

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

7/19895 sayılı soru önergeme verdiğiniz yanıt üzerine bazı yeni soruların yöneltilmesi gereği doğmuştur. Bu kapsamda;

  1. Söz konusu önergemin 1. sorusuna, “Bankamızca yürütülen tüm hukuki ve resmi işlemler, daha önce olduğu gibi bugün de ‘T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ticaret ünvanı altında gerçekleştirilmeye devam etmektedir” yanıtını vermenize karşın Ziraat Bankası şubelerinin tabelalarında niçin T.C. ibaresi kaldırılmıştır?
  2. Söz konusu tabela değişikliği, sizin bu yanıtınıza rağmen nasıl yapılabilmektedir?
  3. Tabelalar değiştirilerek T.C. ibaresi çıkarılmasına karşın size yanıltıcı bilgi verenler kimlerdir? Yanlış bilgi verilmesine yol açan kişiler hakkında idari işlem yaptınız mı, sonucu ne oldu?
Print Friendly, PDF & Email