Umut Oran: Gelir Dağılımında Korkunç Uçurum Var

İşte ‘Adaleti’ de ‘Kalkınması’ da olmayan Türkiye’nin gerçek yüzü: Utandıran Tablo Yürek Yakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın TÜİK’in 2012 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının ortaya koyduğu sonuçları değerlendirdiği yazılı açıklaması şöyle:

  • TÜİK, 2012 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile yüzde 20’lik nüfus dilimlerine göre zenginlerle yoksullar arasındaki gelir farkını, 8 kat olarak açıkladı. Ancak, en varlıklı ve en yoksul yüzde 10’luk nüfus dilimleri esas alındığında bu farkın 14.2 kat olduğu görülüyor.
  • Ancak TÜİK’in yaptığı ankette; ücretli, maaşlı çalışanlar bordrolarında yazan geliri beyan ederken, özellikle sermaye sahibi, varlıklı yurttaşların gelirlerini daha düşük beyan etmeleri nedeniyle bölüşülen gerçek pasta ortaya çıkmıyor. Bu nedenle, gelir dağılımındaki uçurum, kağıt üzerinde, gerçekte olduğundan da küçük çıkıyor.
  • Buna rağmen TÜİK’in yıllık 9 bin 30 TL olarak esas alınan eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 50’si (aylık 376 TL) baz alınarak yapılan hesaplamaya göre nüfusun yüzde 16.3’ünü oluşturan yaklaşık 12 milyon kişi yoksulluk sınırının altında bulunuyor. Medyan gelirin yüzde 70’i (aylık 527 TL) baz alındığında ise yoksul sayısı 22 milyonu aşıyor, oranı yüzde 30’a ulaşıyor.
  • İstanbul’da ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin neredeyse üç katı.
  • Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden Gini katsayısı da OECD ortalamasının çok üzerinde ve yıllardır neredeyse hiç değişmiyor.
  • Nüfusun yüzde 85.9’u “evden uzakta bir haftalık tatili”, yüzde 61,8’i beklenmedik harcamalarını”, yüzde 78,8’i “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle karşılayamıyor.
  • Nüfusun yüzde 40.6’sının konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi” gibi sorunlar bulunuyor. Yüzde 46,6’sı oturduğu konutta “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşıyor.
  • Nüfusun yüzde 61.3’ü hanesinin konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ve borçları bulunuyor.
  • İşte AKP’nin ülkeye, topluma reva gördüğü tablo, işte vatandaşın ekonomisi, işte milyonların yoksulluğu, sefaleti, yoksunluğu, işte çarpık gelir dağılımı…
  • Kömür, makarna dağıtarak yoksulların oyunu alan AKP, üzerindeki istismarını sürdürebilmek için bu kesimin sürekli yoksul kalmasını tercih ediyor.

Basın Açıklaması:
GELIRDAGILIMI_UMUTORAN-1

Print Friendly, PDF & Email