CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bedelli askerlik uygulamasından gelen ve Ocak 2013 itibariyle 2 milyar 100 milyon TL olduğu bildirilen paranın ne kadarlık bölümünün şehit yakınları ve gazilere aktarıldığını açıklaması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a soru önergesi yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

Bedelli Askerlik kapsamında elde edilen gelirin nasıl harcanağına dair usul ve esasları 2012/3827 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırdınız. Bu kapsamda;
1.      30 Aralık 2012 tarihinde 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 46. Maddesi uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar” kapsamında 2012/3827 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bugüne kadar hangi işlemleri yaptınız?
2.      Söz konusu 2012/3827 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanarak hangi kurum, kişi, STK’ya ne kadarlık para aktarımı/yardımı yapıldı? Bedelli Askerlik parasının aktarıldığı kişi ve kurumların ayrıntılı tam listesi nedir?
3.      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nda açılan hesapta bedelli askerlikten gelen meblağın Ocak 2013 itibariyle 2 milyar 100 TL’yi bulduğu, 7/13741 sayılı soru önergeme MSB’den verilen yanıtla bildirilmiştir. Bugün itibariyle söz konusu hesaplarda biriken meblağın toplam tutarı nedir? Bu para nerelere kimlere kaçar TL olarak aktarılmıştır? Bu paradan kaç şehit yakınına ve gaziye ne kadarlık yardım yapılmıştır? Bu şehit yakınları ve gazilerin isim-soy isimleri nedir?

Print Friendly, PDF & Email