“AKP ZENGİNİ DAHA ZENGİN YOKSULU DAHA YOKSUL YAPTI”

“SAVAŞ ERDOĞAN’I TÜRKİYE’NİN UTANÇ TARİHİNE BİR NUMARA OLARAK GEÇİRECEKTİR VE ASLA AFFEDİLMEYECEKTİR.” 

Genel Başkan Yardımcısı ekonomik durum üzerinden yaptığı açıklamada, “Yoksulun lokması küçüldü, zenginin sofrası büyüdü. AKP zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yaptı. Türkiye’nin riskli ülkeler listesinde son sıralarda kırmızı alarm hattına düşmesine neden olan bu tablo karşısında dahi Başbakan Erdoğan’ın savaşla yatıp kalkmasının tek anlamı vardır o da ekonomideki felaket karşısında gerçekleri gizleme arayışıdır. Gerçeklerden kaçmanın yolu ülkeyi savaşa sokmak olamaz aksi takdirde Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin utanç tarihine bir numara olarak geçecektir ve asla affedilmeyecektir” dedi.

Umut Oran’ın bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

  • Türkiye genelinde yapılan toplam tüketim harcamaları içinde nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminin 2006 yılında yüzde 9.2 ile zaten çok düşük olan payı, son altı yılda daha da küçülerek 2012’de yüzde 8.7’ye indi. En üst gelir dilimindeki yüzde 20’lik nüfusun payı ise aynı dönemde daha da büyüyerek yüzde 36.7’den yüzde 37.8’e yükseldi.
  • Yani toplam tüketim harcamalarının yüzde 40’a yakınını nüfusun beşte biri yapıyor. Başka deyişle ülkedeki varlıklı yüzde 20’lik kesim, neredeyse kalan yüzde 80’in toplamı kadar tüketiyor.
  • 2012 itibariyle tüketim harcamaları içinde gelire göre ikinci yüzde 20’lik dilimi oluşturan alt-orta kesimin yüzde 13.5, üçüncü yüzde 20’yi oluşturan orta kesimin yüzde 17.8, dördüncü yüzde 20’de yer alan orta-üst kesimin yüzde 22.2 olan payları ise 6 yıl önceye göre pek değişmedi.
  • En varlıklı yüzde 20’lik kesim, 2012 itibariyle Türkiye genelindeki toplam gıda ve içecek harcamasının yüzde 27.7’sini, içki-sigara harcamalarının yüzde 28.5’ini, giyim-ayakkabı harcamalarının yüzde 41.3’ünü yapıyor. Bu kesimin toplam harcamalardaki payı konut-kirada yüzde 31.8, ev eşyasında yüzde 41.3, sağlıkta yüzde 41, ulaştırmada yüzde 48, haberleşmede yüzde 38.1, kültür-eğlencede yüzde 50.4, eğitimde yüzde 66.8’e ulaşıyor. Toplam otel, lokanta, pastane harcamalarının yüzde 45.2’sini, çeşitli mal ve hizmetlere yapılan harcamanın da yüzde 42.1’ini bu kesim gerçekleştiriyor.
  • En alt gelir grubundaki yüzde 20’nin Türkiye’nin toplam harcamalardaki payı ise gıdada yüzde 12.9, içki-sigarada yüzde 10.3, giyim-ayakkabıda yüzde 7, konut-kirada yüzde 11.3, ev eşyasında yüzde 7.5, sağlıkta yüzde 9, ulaştırmada yüzde 4.6, haberleşmede yüzde 6.7, kültür ve eğlencede yüzde 4.2, eğitimde sadece yüzde 2.3, otel, lokanta, pastanede yüzde 5.3, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 6.6’da kalıyor.
  • 2006-2012 döneminde en zengin kesimin ülke genelindeki gıda, giyim-ayakkabı, ev eşyası, sağlık, haberleşme, kültür-eğlence, eğitim, otel-lokanta-pastane harcamalarındaki payının arttığı; konut-kira ve ulaştırma harcamalarındaki payının düştüğü belirlendi. Buna karşılık en yoksul kesimin toplam harcamalardaki payının ise aynı dönemde gıda, içki-sigara, giyim-ayakkabı, ev eşyası, sağlık, ulaştırma, haberleşme, kültür-eğlence, otel-lokanta-pastanede azalırken,  konut-kira ve ulaştırmada arttığı gözlendi.
  • Kamuoyuna empoze edilen “başarılı ekonomi” ve “hızlı kalkınma” hikayesine karşılık işte AKP’nin yandaşı kalkındıran, işçiyi, memuru, emekliyi, yurttaşı süründüren ekonomi yönetiminin halkı getirdiği yer:  Tüketimde zengin-yoksul makası daha da açıldı; iki uç arasındaki refah farkı biraz daha büyüdü. AKP ile zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu.

Basın Açıklaması:
TUKETIM-ZENGIN-YOKSUL_UMUT-ORAN-1

Print Friendly, PDF & Email