TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın AB Bakanı Sayın Egemen Bağış tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut ORAN

CHP İstanbul Milletvekili

CHP 2008 yılında Brüksel’de temsilcilik açmış olup, halen burada temsil faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 yıl sonra alınan bir kararla mensubu bulunduğunuz partinin de Brüksel ve Washington’da temsilcilikler açacağı yönünde ifadeleriniz ulusal basında yer almaktadır. Bu kapsamda,

  1. Dışişleri Bakanlığı’nın bütün dünyada hizmet görmekte olan elçilikleri Türkiye’nin dış politikasını anlatmak noktasında yetersiz midir, hangi ihtiyaç sebebiyle temsilciliklerin açılması kararı alınmıştır, bu karar alınırken Dış İşleri Bakanlığı’ndan görüş alınmış mıdır, ilgili temsilciliklerin açılmasına hangi tarihte karar verilmiştir?

  2. AB Bakanlığı’nın görevleri arasında AB ülkeleri ile dış politik tercihlerde görüş alışverişinde bulunulması ve uyumun sağlanması da bulunmaktadır. AB Bakanlığı AB ülkelerinde Türkiye’nin dış politikasını anlatma noktasında hangi başarısızlığa uğramıştır ki böyle bir temsilcilik açılma lüzumu görülmüştür?

  3. Açılacak olan temsilciliklerin görevi ne olacaktır, herhangi bir bakanlık tarafından lojistik veya finansman yardımı yapılacak mıdır?

  4. Türkiye’nin Mısır politikasını desteklemeyen Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinde de temsilcilik açılacak mıdır? “Değerli yalnızlık” olarak tanımlanan ve uluslararası alanda yalnızlaşmaya neden olan politikaların Arap ülkelerinde de propagandasının yapılması planlanmakta mıdır?
    abbakaniegemenbagistemsilcilik-1

Print Friendly, PDF & Email