TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Ali babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 13.05.2013

 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

TBMM Başkanlığı’nın 26.6.2013/130597 sayılı yazısı üzerine, 13.5.2013 tarihli önergemin yenilenmiş halidir:

  1. Yarın itibariyle IMF’ye borcumuzun biteceğini 10 yıl içerisinde 22 milyar dolarlık borç ödendiğini ısrarla açıklamanıza karşın 10 yılda ülkenin dış borcunun 207 milyar dolar arttığı doğru mudur?
  2. Söz konusu 207 milyar doların da AKP öncesindeki hükümetlerin toplam dış borcunun 1,5 katına denk düştüğü bilgisi doğru mudur?
  3. Yine 10 yıllık iktidarınız döneminde toplamda 38 milyar dolarlık kamu malının satıldığı, özelleştirildiği bilgisi doğru mudur?
  4. 4.     IMF’nin nisan ayında açıklanan son verilerine göre 187 ülke içerisinde 134 ülkenin enflasyon oranının Türkiye’den daha düşük olduğu bilgisi doğru mudur?
  5. 5.     “Altın ihracatı” ile yaratılan durumun olumlu etkisine rağmen yine IMF kayıtlarındaki 187 ülke içerisinde; cari açığı GSYH’nin yüzde 6’sı düzeyinde gerçekleşen Türkiye’nin, bu oranla 187 ülke içinde 71’inci olduğu bilgisi doğru mudur?
  6. 6.     Türkiye’nin geçen yıl cari açığın milli gelire oranına göre dünyada 117. ülke olması başarı mıdır?
  7. 2012 yılında  cari fiyatlarla 786.3 milyar dolarlık GSYH’si ile dünya sıralamasında 17’nci olan Türkiye’nin 2000 yılında da yine 18. sırada bulunduğu bilgisi doğru mudur? Bu Türkiye’nin 12 yıldır aynı yerde saydığı anlamına gelmiyor mu?
  8. Yine IMF kayıtlarına göre 187 ülke içerisinde kişi başına milli gelirde 2000 yılında 62. sırada olan ülkemizin 2012 yılında 63. sıraya gerilemesinin gerekçesi nedir? Bu ekonomik başarısızlık göstergesi değil midir?
  9. IMF verileri ile hükümetinizin açıklamalarının çelişmesinin gerekçesi nedir? IMF verileri yanlış ise düzeltilmesi için temasa geçtiniz mi?
  10. IMF verileri ile sizin açıklamalarınızın çelişmesi nedeniyle Türk halkına bilgi vermeyecek misiniz?
Print Friendly, PDF & Email