CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, hükümetin hazırladığı 10. Kalkınma Planının göz boyama amacıyla hayali hedeflerle oluşturulduğunu, neresinden tutarsanız tutun elde kaldığını belirtti. 

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, eleştiri dışında neler yapılması gerektiğini de içeren açıklaması şöyle:

  • AKP, 2014-2018’i kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı açıkladı. Ancak, göz boyamaya ve hayali hedeflere dayalı hazırlanan Plan, neresinden tutsak elimizde kalıyor.
  • AKP iddiası; 2018’de GSYH’yi 1.3 trilyon, kişi başına milli geliri ise 16 bin dolara çıkarmak. Ancak bunun gerçekleşmesi için beş yıl sonraki dolar kurunun 1.97 TL olması gerekiyor.
  • AKP, 2012 ortalamasında 1.80 TL dolayında gerçekleşen, son günlerdeki sermaye çıkışının etkisiyle yükselerek şimdiden 2 TL’ye yaklaşan, Merkez Bankası’nın seri müdahalelerine rağmen hala 1.90 TL’nin üzerinde seyreden dolar kurunun 5 yıl boyunca neredeyse hiç artmayacağını varsayıyor ya da bizi kandırıyor.
  • Geçen 10 yılda ekonomi çarkını sıcak para ile döndürüp cari açığı ve borçları aşırı büyütme pahasına borçla tüketmeye dayalı, geçici, sahte bir büyüme ve kalkınma algısı yaratarak bunu oya tahvil eden AKP’nin sıcak paradan başka oyun planı bulunmuyor.
  • AKP, önümüzdeki beş yıl boyunca yoğun sıcak para girişiyle TL’yi yapay olarak değerlendiren, bunun sonucunda da GSYH ve kişi başına milli gelirin dolar cinsinden tutarını kağıt üzerinde büyüten “düşük kur-yüksek faiz” ortamının devamını öngörüyor. Oysa parasal genişlemeyi sonlandırma, gelişmekte olan ülkelerden sıcak parayı çekme kararı ile küresel piyasalarda tersine bir süreç başlıyor.
  • Enflasyonun en gerçekçi göstergesi olan “deflatör”, yeni Plan’da 2014-2018 dönemi için kümülatif yüzde 31.9 öngörülürken, aynı dönemde cari kurda 2012 sonuna göre kümülatif artış yüzde 9.5 olarak öngörülmüş. Bu da beş yılda TL’de dolara karşı yüzde 21 değerlenme anlamına geliyor.  Bu beş yıllık dönemde kişi başına milli gelirin TL cinsinden sabit fiyatlarla yüzde 26 artarken, dolar cinsinden yüzde 52 artışla 16 bin doları yakalayacağı varsayılıyor.
  • Öte yandan,  2007-2013’ü kapsayan 9. Plan dönemi için öngörülen yıllık ortalama yüzde 7 reel büyüme hedefinin tutmayacağı kesinleşirken, 10. Plan’da çıta oldukça aşağı çekilerek yıllık büyüme hedefi yüzde 5.5’e düşürüldü.
  • 2007-2013’ü kapsayan 9. Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme hedeflenirken 2007-2012 döneminde gerçekleşen ortalama büyüme yüzde 3.3’te kaldı. Bu yılki yüzde 4’lük büyüme hedefi yakalanırsa plan döneminde (2007-2013) yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 3.4 düzeyinde oluşacak. Bu da önceki plan dönemi büyüme hedefinde ciddi bir sapmaya işaret ediyor.
  • Planlı kalkınma ciddi bir iştir. Özellikle 1980’den sonra giderek terk edilen planlama olgusu gerçekte AKP’nin de gündeminde bulunmuyor.  Anayasa’nın 166. maddesi  ve 3067 Sayılı Kanun gereği “dostlar alışverişte görsün” misali kalkınma planı hazırlayınca, böyle sadece hayali hedeflerle göz boyamaya yönelik bir metin ortaya çıkıyor…

Basın Açıklaması:
10KALKINMAPLANI_UMUTORAN-2-1

Print Friendly, PDF & Email