“Erdoğan yüzünden Türkiye’nin yolunu kesmeyin, Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir”
ANKARA
TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili, Türkiye-AB KPK Eşbaşkan Yardımcısı Umut Oran, Türkiye ilgili kritik karar öncesinde Avrupalı karar vericilere sağduyu çağrısında bulundu. Oran, “Erdoğan yüzünden Türkiye’nin yolunu kesmeyin. Türkiye’yi Erdoğan’dan ve onun vizyonsuz iktidarından ibaret sanmayınız ve “bölgesel politikalar”, “yargı ve temel haklar”, “adalet, özgürlük ve güvenlik” fasıllarını müzakerelere mutlaka açınız. CHP olarak biz bu sürecin destekleyicisi ve takipçisi olacağız” dedi.
AKP hariç herkes anladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın yazılı bir açıktlama yaparak, “Ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan keyfi yönetim anlayışı, adaletsizlikler, hukuksuzluklar, eşitsizlikler Türkiye-AB ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, AKP hükümeti hariç, herkese bir kez daha hatırlattı” dedi.
AB reformlarının hızlanması ile Türkiye’de keyfiliğin yerini kuralların alacağını, otoriter iktidarların keyfi uygulamalarının engellenebileceğini vurgulayan Umut Oran’ın açıklaması şöyle:
İnanıyoruz ki AB yolunda ilerlerken demokratik bir yaşamdan, soluduğumuz havanın kalitesinden, tükettiğimiz gıdaların standartlarına, iş ortamındaki rekabetten, daha kaliteli kamu hizmetlerine kadar, yaşam kalitemiz yükselecektir.
AB, muasır medeniyeti temsil ediyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet hedefini temsil eden AB, tüm bu nedenlerle bizim için hâlâ önemini koruyan büyük bir hedeftir. AB üyeliği yolunda atılacak adımlar, hem bölgesel etkinliğimizi, hem de küresel güç olma konumumuzu gerçek anlamda güçlendirecektir. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu AB’nin üretim gücünün artmasına katkı sağlarken, jeopolitik konumu ise AB’nin siyasi ve ekonomik etkinliğini güçlendirecektir.
Erdoğan’ın vizyonsuzluğuna heba edilemez
Yaklaşık 50 yıldır süren ve karşılıklı büyük faydalar getirecek AB ve Türkiye ilişkileri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AB Bakanı Egemen Bağış’ın vizyonsuzluklarına heba edilemeyecek kadar köklü ve iki taraf için de önemlidir. Türkiye için AB’ye tam üyelik bir devlet politikasıdır ve Türkiye tam üyelik hakkına sahiptir.
22, 23 ve 24. Fasıllar açılmalı
AB’nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine paralel olarak, ülkemizin AB yolundaki hedeflerinden uzaklaştırılmaması için gereken fasıllar mutlaka açılmalıdır.  “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 22. Fasıl ile, “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı 23. Fasıl ve “Adalet, özgürlük ve güvenlik” başlıklı 24. Fasılın açılması uzun zamandır durma noktasına gelen AB müzakerelerinin yeniden canlandırılmasına olanak sağlayacaktır.  Bu fasılların açılması Türkiye’de özgürlük ve demokrasi isteyenlerin talepleriyle örtüşecek, AB ile müzakerelerin durması ise ancak Türkiye’de otoriter bir rejim kurmak isteyenlerin işine gelecektir.
Erdoğan yüzünden Türkiye’nin yolunu kesmeyin
Bu bağlamda Jean Monnet vizyonu taşıyan tüm Avrupalı karar vericilere sesleniyorum:  Erdoğan yüzünden Türkiye’nin yolunu kesmeyin. Türkiye’yi Erdoğan’dan ve onun vizyonsuz iktidarından ibaret sanmayınız ve “bölgesel politikalar”, “yargı ve temel haklar”, “adalet, özgürlük ve güvenlik” fasıllarını müzakerelere mutlaka açınız. CHP olarak biz bu sürecin destekleyicisi ve takipçisi olacağız.
 

Print Friendly, PDF & Email