Berat Kandili, inancımızda hem bereketi, hem kurtuluşu hem de temizlenmeyi ifade eder. Bu gece, işlediği günahlar ve suçlar yüzünden mağfiret, saplandığı belalardan da kurtuluş dileyenlerin bu dileklerinin kabul olması için dua edilir.

Hz. Muhammed “Kıyamet gününde insanların Allah’a en yakını adil yönetici, azabının en çetinine maruz kalacak olanı da zalim yöneticidir” diye buyuruyor. Zalimlik hem insanlığa, hem de Allah’a karşı bir suçtur. Yalan söylemek, kibirle hareket etmek, gerçekleri inkar etmek, kendi yönetiminde bulunanlara karşı hor gözle bakmak bizim inancımızda yeri olmayan davranışlardır.

Berat gecesi vesilesiyle bu tip davranışlarda bulunanların af dilemesi ve pişmanlık yaşamasını umar, Allah’tan, başka insanların ahını alanlara akıl, fikir, vicdan ihsan etmesini temenni ederiz.

Türkiye ne yazık ki özgürlüğün ayaklar altına alındığı, hakkı savunanların suçlandığı, zalimlik yapanların da sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalarda gezindiği acı günler yaşıyor. Çoğulcu, katılımcı demokrasi talepleri ülkenin her yanında ses bulurken, halkımıza yönelik baskı ve şiddet de katmerlenerek artıyor. Bu nedenle, bu Berat Kandilinde ülkemize ve milletimize haksızlıklardan, zalimlerden, zorbalardan kurtuluş temenni ediyor; bir daha ki Berat Kandilini, özgür ve onurlu bir ülkenin yurttaşları olarak idrak etmemizi diliyor, Kandilinizi kutluyorum.

Saygı, sevgi ve dostlukla,
Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email