CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın danışmanı, AKP Ankara Milletvekili Sayın Yalçın Akdoğan’ın kardeşi olan Doğan Akdoğan’ın Taksim protestolarına sağlık çalışanlarının katılmaması için yasaklama talimatı vermesi ile ilgili soru önergesi;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.19.6.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doğan Akdoğan’ın 11 Haziran 2013 tarih ve 15111 sayılı yazısıyla,  “Ülkemizde son günlerde basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, bazı sivil toplum kuruluşlarının kamu görevlilerini yasa dışı eylemlere teşvik ettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin sunumunda aksamalara meydan verilmemesi, gerek sağlık çalışanlarımız gerekse vatandaşlarımız açısından telafisi güç olayların yaşanmaması ve mağduriyetlerin oluşmaması için’ sağlık tesislerinde tüm kamu görevlilerinin yasal olmayan eylemlere destek vermemeleri ve katılmamaları yönünde uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması” talep edilmiştir.
Bu yazı üzerine Ankara’daki resmi hastanelerde dün itibariyle tüm personele bu yazının tebliğ yapılmıştır.
Bu kapsamda; 

  1. Danışmanınız, AKP Ankara Milletvekili Sayın Yalçın Akdoğan’ın kardeşi olan Doğan Akdoğan’ın Taksim protestolarına sağlık çalışanlarının katılmaması için söz konusu talimatı vermesinin gerekçesi nedir? Bu talimatın kaynağı siz misiniz?
  2. Bu yasaklama kararı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kullandığınız “memurlar iki sendikaya birden üye olabilecek” argümanı ile çelişmiyor mu?
  3. Kamu çalışanlarının üyesi olduğu sendikanın aldığı karara uyarak protesto eylemlerine katılmasının yasaklanması, uluslar arası sendikal hak ve kazanımlara aykırı değil midir?
Print Friendly, PDF & Email