gazman kapak (2)

Umut Oran
Basın Açıklaması
30.5.2013

“Gazman – AKP’nin Biber Gazı Tarihçesi” kitapçığı ile vatandaşımızı biber gazı, biber gazının yaratacağı sağlık sorunları, biber gazına karşı korunma yolları noktalarında bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda son bir yılda yaşanan biber gazı vakalarına da yer verdik.

Esasında tüm biber gazı vakalarına yer vermek isterdik ancak o zaman el kitapçığı değil 23 ciltlik ansiklopedi basmamız gerekiyordu. Kullanım kolaylığı açısından bunu tercih ettik.

Biber gazının siyasal açıdan iki etkisi var. Birincisi biber gazı AKP’nin gaz hali. Dolayısıyla biber gazına maruz kalanlar AKP’nin gerçekten ne olduğunu da tecrübe ediyorlar. İkincisi biber gazını atanlar da iktidar sarhoşluğunu büyütüyorlar. Biber gazı attıkça başı dönen, biber gazıyla baskı kurdukça kendinden geçen, kafası sabah akşam dumanlı bir iktidar oluyor.

Taksim Gezi Parkı’nda dün yaşananlar da bunun örneği.  Recep Tayyip Erdoğan “biz karar verdik bizim dediğimiz olacak” diyor. Hayır halkın dediği olacak. İstanbul yasak, baskı, korku, cop, tazyikli su ile vatandaşa orantısız güç kullanarak, yüzüne biber gazı sıkarak, vücuduna gaz kapsülüyle ateş edilerek teslim alınamaz. Vatandaşın kalbini fethetmek için insaf ve izan sahibi olmak gerekir. Bu hükümette ise insaf ve izan yok, baskı ve şiddet var, insan sevgisi yok, biber gazı sevgisi var.

Devletin amacı vatandaşların haklarını korumaktır. AKP’nin amacı da vatandaşları haklarını kullanamaz hale getirmek. Bu zihniyet diyor ki ‘alkol alacaksan git evinde al, eleştireceksen git evinde eleştir, bizim istediğimiz kadar çocuk yap, bizim istediğimiz yemekleri ye, bizim istediğimiz gibi düşün, bizim istediğimiz gibi yaşa’… AKP’nin ideolojisi biber gazı gibi bütün hayatı ele geçiren, bütün hayatı kuşatan ve insana hareket imkânı bırakmayan bir baskı ideolojisi.

Bu yüzden vatandaşların hayatını çekilmez hale getiren, en temel özgürlüklerin bile kullanılmasını engelleyen, işkencenin sokağa inmiş hali olan biber gazına karşı da bir kanun teklifi verdik. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa İşkencenin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin kararlarını esas aldık. Türkiye’de bugüne kadar bütün bu ilkeler ihlal edildi. Dolayısıyla yasaklamaktan başka çare kalmadı.

Teklifimizle biber gazının kamu kurumları tarafından ithalatını ve kullanılmasını yasaklıyoruz. Biber gazı yasaklanırsa Türkiye özgürleşir. Biber gazı olmayan bir Türkiye daha mutlu, daha huzurlu, daha demokratik bir Türkiye demektir.

Broşür:

gazman_RTE_umut_oran-1

Biber Gazı Yasa Teklifi:

bibergaziyasateklifi_umutoran-1

Basın Açıklaması:

gazman-brosuru-basin-aciklamasi-1
Print Friendly, PDF & Email