CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, halen yürürlükteki 9. kalkınma planına bakıldığında hedeflerin kağıt üzerinde kaldığını, dönem için öngörülen yıllık ortalama GSYH büyüme hedefinin yarısına dahi ulaşılamadığını belirterek 10. plan için başlayan hazırlıklarda gözden kaçırılmaması gereken unsurları sıraladı.
Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

 • 2014-2018 dönemini kapsayacak 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın çalışmaları başladı.
 • Halen yürürlükteki 9. kalkınma planına bakıldığında ise hedeflerin kağıt üzerinde kaldığı, dönem için öngörülen yıllık ortalama GSYH büyüme hedefinin yarısına dahi ulaşılamadığı görülüyor.
 • 7 yıllık bir süre için hazırlanan 9. Planda 2007-2013 döneminde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme hedeflenmişti. 2007-2012 ortalamasında büyüme oranı yüzde 3.3’te kaldı.
 • 2013 için öngörüldüğü gibi yüzde 4’lük büyüme yakalansa bile plan dönemi olan 2007-2013 itibariyle yıllık ortalama büyüme yüzde 3.4’te kalacak.
 • Plan dönemi için tarımda yüzde 3.6 öngörülen yıllık ortalama büyüme, yüzde 2.2, sanayide yüzde 7.8 öngörülen oran yüzde 3.8’de, hizmetlerde ise yüzde 7.3 öngörülürken yüzde 4’te kalacak.
 • Sabit sermaye yatırımlarında 9. Plan dönemi için yüzde 9.1 olarak öngörülen yıllık ortalama büyüme yüzde 3’lerde, mal ve hizmet ihracatında yüzde 11.2 olarak öngörülen yıllık ortalama artış yüzde 5 dolayında kalıyor.
 • Türkiye, 2000 yılında kişi başına milli gelirde 62’ci ülkeydi, 2012’de 63’üncülüğe düştü.
 • 9. Plan’da 2013 itibariyle yüzde 7.7’ye düşmesi hedeflenen işsizlik oranı, bu yılın Şubat sonu itibariyle yüzde 10.5 oldu. 2013’te yüzde 50’yi aşması ve dönem ortalamasında yüzde 49.8 olması öngörülen işgücüne katılım oranı Şubat sonu itibariyle yüzde 49.6’de; 2013 sonunda yüzde 46.8’e ulaşması öngörülen istihdam oranı da yüzde 44.4’te kaldı.
 • 2013’te 210 milyar dolara ulaşması hedeflenen ihracat (fob) 2012 itibariyle 152.5 milyar dolarda kaldı, 2013 Programında ise yıllık 158 milyar dolar olarak hedeflendi. Bu veriler, AKP’nin “2023’te 500 milyar dolar ihracat” hedefinin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyuyor.
 • AKP, 9. Plan döneminin son yıl olan 2013’te yıllık enflasyonu (TÜFE) yüzde 3’e düşürmeyi hedeflemişti. Ancak bunun da gerçekçi olmadığı ortaya çıktı; 2012’de yüzde 6.2 çıkan yıllık enflasyon için en son hedef yüzde 5.3.
 • AKP hükümeti ve bürokratları, yaptıkları kalkınma planında Türkiye’nin nüfusunu dahi doğru tahmin edemediler. Planda, nüfusun 2013 ortalamasında 79 milyona ulaşacağı öngörülmüştü. Şimdi ise 2012’de 74.9 olan nüfusun 2013’te 75.8 milyon düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Basın Açıklaması:
10NCU-KALKINMA-PLANI_UMUT-ORAN-1

 
 

Print Friendly, PDF & Email