Genel Başkan Yardımcısı Oran: “Bu hükümet diğer hükümetlerin 80 yılda yapamadığının 8 katını 10 yılda yaptı”

“Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda (1923-2002) 44 milyar Dolar cari açık verirken, son 10 yılda (2003- Mart 2013) bu rakam 350 milyar Doları buldu”

Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP hükümetinin kendisinden önceki hükümetlerin seksen yılda yapamadığı cari işlemler açığının 8 katını son 10 yılda yaptığını bildirdi.

Umut Oran, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundan bu yılın Mart ayı sonuna kadar olan yaklaşık 10 yıllık dönemde Türkiye’nin toplam 349,4 milyar dolarlık cari işlemler açığı verdiğine dikkat çekti.

Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılı sonuna kadar olan 80 yıllık dönemde verilen toplam cari işlemler açığının 44 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Oran, “Bu hükümet dış dengede yol açtığı kırılganlıkla Türkiye ekonomisinin geleceğini adeta kâbusa dönüştürmüştür. Son 10 yılın cari işlemler açığı önceki 80 yılın toplamının 8 katıdır. IMF ve benzeri kurumların tahminlerine göre cari açık önümüzdeki yıllarda da katlanarak sürecektir” dedi.

Umut Oran, AKP’nin 2002 yılında 626 milyon dolarlık bir cari işlemler açığıyla ve yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme hızıyla devraldığı Türkiye’yi, 2012 yılında 50 milyar dolara yakın cari açık vermesine rağmen sadece yüzde 2,2 büyüyebildiği bir noktaya sürüklediğini vurguladı.

Basın Açıklaması:
AKP-80-YILIN-CARI-ACIGINI-10-YILDA-8E-KATLADI-1

Print Friendly, PDF & Email