TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA           

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 16.4.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

 

  1. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün desteklediği (TAGEM) Mustafa Kemal Üniversitesi’nin yürüttüğü “Gölbaşı Gölü Tatlı Su Midyelerinin Ekonomik Değer Taşıyan Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı bir projesi var mıdır? Projenin başlama ve bitiş tarihleri nedir?
  2. Bu projenin sonuç raporu açıklandı mı, rapor hangi tarihte açıklandı bir gecikme söz konusu oldu mu? Projeye göre daha sonra yürütülen çalışmalar nelerdir?
  3. Söz konusu proje için bakanlığınız veya diğer kamu kurum/kuruluşlarının sağladığı maddi destek kaç TL’dir? Verilen bu desteğin ne kadarlık bölümüyle hangi iş/işlemler yapılmıştır?
Print Friendly, PDF & Email