CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Maliye Bakanlığı’nın tebliği uyarınca yazar kasa ve POS cihazlarının birleştirilmesi zorunluluğu nedeniyle oluşan  1 milyar 298 milyon dolarlık pazar payında  sadece MT Grup’un ürettiği cihazla piyasada tekel oluşturmasını sor önergesi ile gündeme taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.03.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

  1. Kayıt dışılıkla mücadele stratejisi çerçevesinde yapılan düzenleme nedeniyle, 2 milyon 2 yüz bin adet yazarkasanın en geç 31 Aralık 2015’e kadar yeni nesil kasalarla değiştirileceği, yazarkasa ve POS cihazlarının birleştirileceği bilgisi doğru mudur?
  2. Mali hafızaları dolmuş yazarkasalar içinse 1 Ocak 2014’ten itibaren yeni mali hafıza verilmeyeceği ve cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları mı almaları gerekmektedir?
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2012 yılı Nisan ayında yayımladığı tebliğle, getirilen “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların” belirleyeceğiniz ölçütlere göre anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla GİB Bilgi İşlem Merkezi’ne veri gönderebileceği ve GİB tarafından erişilebilecek özellikleri taşıyacağı duyumu doğru mudur?
  4. GİB, yeni nesil cihazlara anlık erişim sağlayabileceği için elde edeceğiniz her an hangi firmanın iş yapıp yapmadığı bilgisini nasıl kullanacaksınız? Bu bilgilerin güvenliği, ‘ticarı sır’ çerçevesinde nasıl korunacaktır?
  5. Yeni nesil cihazların hafızaları 8 yıl olacak ise bu durum esnafın geriye dönük olarak 8 yıl için sorumlu olacağı, belgeleri 10 yıl saklama zorunluluğunun bulunmayacağı anlamına mı gelmektedir?
  6. Bugün itibariyle POS ve yazarkasayı birleştiren cihazı üreten tek firma (MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından üretilen Vera-Delta marka cihaz) olduğu bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa bugün KDV hariç 590 dolara satılacağı belirtilen cihazı üreten söz konusu firma lehine toplamda 1 milyar 298 milyon dolarlık bir haksız rekabet, tekel konumu oluşmayacak mı, bu durumu nasıl önleyeceksiniz?
  7. 2008 yılında çıkartılan Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’na dayandığı belirtilen bu uygulama için yeterli üretimin yapılarak çeşitliliğin sağlanması adına niçin gerekli teşvikleri zamanında yapmadınız?
  8. GİB önderliğinde 2010 yılında TÜBİTAK’ta toplantı yaptınız mı, toplantıya kimler, hangi şirket temsilcileri katıldı, hangi kararları aldınız, bunların gereği yapıldı mı?
  9. MT Grup’un, Vera-Delta modeli POS-Yazarkasanın elektronik donanımını Japonya’da ürettirdiği ve Çin’de monte ettirdiği ve bugüne kadar 35-40 milyon doları bu amaçla harcadığı belirtilmektedir. Bu cihazın Türkiye’de, yerli işçi ve sanayi ile üretilmesi niçin sağlanmıyor?
  10.  MT Grup’un POS makineleriyle yazarkasanın her 1000 liralık kart harcamasında 20 liralık vergi geliri artışı sağlanacağı yönündeki açıklaması doğru mudur? Böyle bir hesaplama yapılabilir mi?
Print Friendly, PDF & Email