TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA           

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut ORAN

CHP İstanbul Milletvekili

 
1-     2002 – 2012 yılları arasında yıllara göre, belediyelere ait bulunan ve üstünde ibadet yeri olan kaç adet taşınmaz mal vergi borçlarına mahsuben idareye devredilmiştir? Devir işlemine konu olan bu taşınmazlar hangi belediyelere aittir ve değerleri nedir?
2-     2002 – 2012 yılları arasında yıllara göre, vergi borçlarına mahsuben kaç adet ve kaç metre kare taşınmaz mal idareye devredilmiştir, bunların kaçı üstünde Camii bulunmaktadır?
3-     2002 – 2012 yılları arasında belediyelere ait ve üstünde camii bulunan taşınmaz satışlarından idareler ne kadarlık bir gelir elde etmiştir?
 
 

Print Friendly, PDF & Email