Görüşmeler için MİT Kanunu 4/f maddesini mi uyguluyorsunuz?
MGK hangi tarihte Öcalan’la görüşme için MİT’i görevlendirdi?
ANKARA
CHP, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan arasında yürütülen görüşmeleri MİT Kanunu kapsamında TBMM gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “MİT Kanunu’nun 4. Maddesinde Teşkilatın istihbarat dışında görev yapamayacağı belirtiliyor. MİT için sadece Milli Güvenlik Kurulu görevlendirme yapabilir. MGK böyle bir karar mı aldı, kararın tarihi nedir?” diye sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.
Önergesinde, “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Sayın Hakan Fidan’ın bizzat kendisinin İmralı adasına giderek AKP hükümeti adına Terörist Başı Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptığı kamuoyunca bilinmektedir” ifadesine yer veren Oran, “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın görevleri 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 4. Maddesinde düzenlenmiştir” dedi.
Oran’ın Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:
– MİT Müsteşarı ve teşkilat mensupları hangi yasal yetkiye dayanarak Abdullah  Öcalan ve terör örgütü PKK arasındaki söz konusu görüşmeleri yürüterek kuryelik yapmaktadır?
MGK hangi tarihte MİT’e yetki verdi?
– 2937 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak” düzenlemesi uyarınca söz konusu görüşmeler için MİT’e, MGK tarafından verilmiş bir yetki söz konusu mudur? Bu durum gerçekleştiyse MGK’nın konuya dair görevlendirme kararı hangi tarihte alındı?
– 2937 sayılı Kanunun, MİT’in görevlerini düzenleyen 4. Maddesinin son fıkrasında yer alan, “Milli İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez” hükmü karşısında bugün MİT Müsteşarı ve MİT mensuplarının Abdullah Öcalan ve PKK ile yürüttükleri görüşmeler MİT Kanununa aykırılık teşkil etmiyor mu?”

Print Friendly, PDF & Email