CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Balıkesir SEKA özelleştirmesinin iptaline dair 10 yıldır uygulanmayan yargı kararları ve gelinen aşamayı soru önergesi yaparak bugün TBMM’ye sundu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 27.02.2013
 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

  1. Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası’nın yaklaşık 1800 dönümlük arazisi, 185 lojmanı, sosyal tesisleri ve diğer varlıkları ile beraber 13 Mayıs 2003 tarihinde 1,1 milyon dolar karşılığında Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş´ye satılmasının ardından söz konusu şirket bu ödemenin tamamını yaptı mı, hangi tarihte ne kadarlık ödeme yaptı?
  2. Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının, 51 milyon dolar değerinde olmasına karşın ihalede sadece tek teklifi veren Albayraklar’a 1,1 milyon dolar karşılığında devredilmesinin gerekçesi nedir? Devir sonrasında Albayraklar’ın işten çıkardığı 282 işçinin tüm hak ve alacakları ödendi mi?
  3. Selüloz-İş Sendikası’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının satışının ve ihalenin iptaline dair açtığı davalarda alınan;  Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 28 Temmuz 2003 tarihli yürütmeyi durdurma ve 15 Ekim 2003 tarihli iptal kararı,  Bölge İdare Mahkemesinin 18 Eylül 2003 tarihli ÖYK itirazına ret kararı, Danıştay 13. Daire’nin 7 Mayıs 2004 ve 7 Şubat 2005 tarihli onama kararı, Danıştay 13. Daire’nin ÖİB’nin temyizini reddettiği 6 Haziran 2005 ve 3 Mart 2006 tarihli kararlarının akıbeti ne oldu? Özelleştirmenin iptaline dair tüm bu yargı karaları niçin uygulanmıyor?
  4. TÜPRAŞ, PETKİM gibi çok büyük özelleştirmelerde yargı kararlarını uygulayan ve iptal kararlarının ardından tekrar ihaleye çıkıp çok daha yüksek rakamlara satan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu süreci Balıkesir SEKA için neden işletmiyor?
  5. ÖİB’nin, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirmesinin iptaline dair 9 yıl 7 ay önce alınan ilk mahkeme kararının halen uygulamaya koyamamasının nedeni damadınızın ihaleyi alan Albayraklar Ailesi mensubu olmasından mı kaynaklanmaktadır?
  6. Balıkesir SEKA ihalesinin iptali için alınan sayısız mahkeme kararının uygulanmaması için ÖİB’ye talimat mı verdiniz?
  7. Bu durum “kuvvetler ayrılığı” ilkesine aykırı değil midir? Mahkeme kararlarını uygulamayan ÖİB yetkilileri hakkında hangi idari işlemler yapılmıştır?
Print Friendly, PDF & Email