TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.02.2013

   

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

  1. Türkiye’de bankacılık yapma izni verilen kaç adet banka bulunmaktadır, bu bankaların isimleri nedir ve Türkiye’deki şube sayıları ne kadardır?
  2. Sermaye dağılımlarına göre Türkiye’deki her bir bankanın sahiplik yapısı nasıldır? Türkiye’deki her bir bankanın sermayesinin ne kadarlık bölümü Türk vatandaşlarına aittir?
Print Friendly, PDF & Email