TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 30.01.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

  1. İşsizlik verileri konusunda TÜİK ile SGK arasındaki bilgi uyuşmazlığı nereden kaynaklanmaktadır?
  2. Mayıs-Ekim 2012 tarihleri arasındaki kayıtlı ücretli (işçi ve memurlar) sayısında da TÜİK ile SGK verileri niçin farklı çıkmaktadır?
  3. TÜİK’in Ekim 2012 verilerine göre kayıtlı ücretli sayısı bir önceki aya göre (eylül 2012) 140 bin artmış görünmesine karşın SGK’nın kayıtlı ücretli sayısı niçin 250 bin kişi azalmış görünmektedir, bu durum neden kaynaklanmaktadır?
Print Friendly, PDF & Email