TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 14.01.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 
 
 

  1. Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan vatandaşlara hibe edilmek üzere 5 bin ton ekmeklik buğday satın almak için TMO Genel Müdürlüğü’nde 4 Ocak 2013 tarihinde ihale yaptınız mı?

  2. Bu ihaleyi pazarlık usulüyle mi yaptınız? İhaleye kaç kişi/firma katıldı? Hangi teklifler geldi, ihaleyi kaç TL bedelle kim kazandı?

  3. Türkiye’nin buğdayda savaş stoku miktarı nedir? Buğday savaş stokunun son 10 yıldaki dağılım nedir? Türkiye’nin artık buğdayda savaş stokunun olmadığı, bu uygulamadan vazgeçtiği iddiası doğru mudur?

Print Friendly, PDF & Email