TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran

CHP İstanbul Milletvekili

TÜBİTAK Başkanı Sayın Yücel Altunbaşak vermiş olduğu bir demeçte “Evrim teorisine inanan var inanmayan var” demiş arkasından TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın kitap satış arşivinde bulunan ve evrim teorisini bilimsel yönden inceleyen kitapların TÜBİTAK listesinden çıkartıldığı, TÜBİTAK’ın bu bilimsel teori ile ilgili eserlerin basımını durdurduğu yönünde haberler ulusal medyada yer almıştır.

Basımı durdurulan kitaplar arasında Prospect dergisinin yaptığı anketlere göre dünyanın yaşayan en büyük 100 entellektüeli arasında sayılan Richard Dawkins’ın Kör Saatçi ve Gen Bencildir kitapları, Royal Society Bilim Kitabı Ödülü ve ABD Bilim Madalyası sahibi Jared Diamond’ın Pulitzer ödüllü “Tüfek, Mikrop ve Çelik” isimli kitabı da bulunmaktadır.

Bu kapsamda,

  1. Evrim teorisi ile ilgili olarak 2012 yılına kadar basılan ve bu tarihten sonra basımı durdurulan kitapların tam listesi nedir, bu kitapların basımına hangi gerekçe ile son verilmiştir?

  1. 2012 yılı ve sonrasında TÜBİTAK tarafından evrim teorisi ile ilgili basılması planlanan kitaplar nelerdir, bu kitaplardan kaç adet basılması planlanmaktadır?

  1. 2012 yılı ve sonrasında temelde Hristiyan inanışını yansıtan “akıllı tasarım” adı ile bilinen hipotez ile ilgili olarak basılması planlanan kitaplar nelerdir, bu kitaplardan kaç adet basılması planlanmaktadır?

  1. 2009 yılında ABD’de yapılan bir ankette bilim adamlarının yüzde 97’sinin evrim teorisini desteklediği belirtilmiş, 2005 yılında konularında uzman 38 Nobel Ödüllü Bilim Adamı temelde Amerika’da ortaya çıkan “akıllı tasarım” teorisinin bilimsel olmadığını, bir bilimsel teori gibi deneylenemeyeceğini, bilimsel metodolojiden yoksun olduğunu ifade etmiş, Avrupa Konseyi 2007 tarihinde verdiği bir kararda, akıllı tasarım teorisinin bilimsel destekten yoksun olduğunu, bilimsel gelişimi engellediğini ve bu sebeplerle ders kitaplarında öğretilmesinin kabul edilemez olduğunu” belirtmiştir. Bilim camiasında evrim teorisinin bilimsel geçerliliği olduğu ve oluşum sürecini yeteri kadar bulgu ile birlikte açıkladığı yönünde yaygın bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu şartlarda TÜBİTAK’ın evrim teorisi ile ilgili kitapların basımı durdurarak, vatandaşların bu teori ile ilgili bilgileri daha uygun fiyatlara almasının önünde bir engel oluşturması bakanlığınız tarafından desteklenmekte midir?

  1. TÜBİTAK evrim teorisinin yanında, genel ve özel görelilik teorisi, kuantum fiziği, partikül fiziği, maxwell denklemleri, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler, elektromagnetizma ve benzeri diğer bilimsel teoremlerle ilgili kitapların da basımını durduracak mıdır? Bu teorilerin bilinmemesi veya bazı şahıslar tarafından “inanılmıyor” oluşu nedeniyle bu neviden bir karar alınması da planlanmakta mıdır?

  1. TÜBİTAK tarafından verilen evrim teorisi ile ilgili kitapların durdurulması kararının arkasında TÜBİTAK Başkanının kişisel inançları rol oynamış mıdır? TÜBİTAK Başkanı evrim teorisini bir bilimsel teori olarak kabul etmekte midir? 

Print Friendly, PDF & Email