TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 14.01.2013

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 27 Kasım 2012’de yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında tek tip okul kıyafeti, önlük giyme zorunluluğunu kaldırmanız, sosyal eşitlik ilkesini zedeleyen olumsuz bir uygulama olduğu toplumun her kesimince kabul edilmektedir.

Yönetmelik değişikliğinin özellikle tekstil sektöründe yol açtığı büyük ekonomik olumsuzluklar bulunmaktadır. Önlük ve benzeri okul kıyafetleri üzerinden Türkiye genelinde 200 bin, Gaziantep’te ise 20 bin yurttaş geçimini sağlamaktadır. İstanbul’un dışında Gaziantep’teki tekstil atölyelerinde de önlük zorunluluğunun hiçbir uyarı olmaksızın, aniden kaldırılmasından dolayı büyük miktarda kumaş ve dikili önlük ellerinde kalmış durumda. Yaptığınız yönetmelik değişikliği nedeniyle Gaziantep’te 16-18 milyon TL civarında mamul ve yarı mamul ürün işletmecilerin stoklarında beklemektedir. Yurt genelinde stokta bekleyen önlük ve okul kıyafetlerinin toplam değerinin 200 milyon TL’yi bulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

  1. 12 Ocak 2013 tarihinde Gaziantep’e yaptığım ziyaret sırasında yöre esnafı da ekonomik olarak batma noktasına geldiğini belirterek serbest kıyafet uygulamasından yakındı. Bana iletilen taleplerde sıklıkla dile getirildiği üzere, serbest kıyafet uygulamasını askıya almayı planlıyor musunuz?

  2. Sektördeki üreticiler ve on binlerce çalışanı işsiz bırakmamak, gerekli planlamaları yapmak, geçiş dönemi yaratmak adına uygulamanın bugün askıya alınarak, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanması sağlanamaz mı?

  3. Adana Özel Ekin Fen Okulları’na 4 Ocak 2013 tarihinde yaptığınız ziyarette “Okullarda kıyafetin serbest bırakılması güzel oldu mu?” diye sormanız üzerine öğrencilerin hep bir ağızdan “hayır” yanıtını vermesi karşısında, yönetmelik değişikliğini geri alacak mısınız?

Print Friendly, PDF & Email