TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oran

CHP İstanbul Milletvekili

Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin yaptığı bireysel silahlanma araştırmasına göre son beş yılda bireysel silahlanma yüzde 50 oranında artmıştır.

Araştırmada taranan 1141 vakanın 1100’e yakınında ölüm tespit edilmiş, silahlı suçların yüzde 70’inin önceden planlanmaksızın o anda gelişen husumet, tartışma ve kavgayla yaşandığı belirlenmiş, Türkiye’de yaşanan vakaların yüzde 90’ında silahın önceden tasarlanmamış olaylarda kullanıldığı tespit edilmiştir.

Özellikle aile içi şiddet vakalarında silaha ulaşılabilirliğin ölümlerde can alıcı nokta olduğu ortaya konulmaktadır.

Araştırmada bireysel silahlanmanın sosyal bir problem olduğu belirtilmiş olup, günde 10 vatandaşımızın bireysel silahlanma nedeni ile öldüğü, bu kişilerden birinin de çocuk olduğu belirtilmektedir.

  1. Demokratik ülkelerde bireysel silahlanmaya karşı hareketler güçlenmekte olup, bireysel silahlara erişim, bunların kullanımı, denetimi yönünde zorlaştırıcı düzenlemeler yapılmaktadır. Hükümetiniz tarafından bireysel silahlanmanın yasaklanması veya kullanımının zorlaştırılması için alınması planlanan önlemler nelerdir, bu tarihe kadar hangi önlemler alınmıştır?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil, yıllara göre bireysel silahlarla kaç adet cinayet ve yaralama vakası yaşanmıştır? Bunların kaçı ruhsatlı, kaçı ruhsatsız silahlarla işlenmiştir?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil yıllara göre kaç adet silahlı aile içi şiddet vakası yaşanmıştır?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil yıllara göre kaç adet can güvenliğinden silah taşıma, meslek mensupları silah taşıma, iş yerinde silah bulundurma, meskende silah bulundurma, yivli av tüfeği ve yivsiz tüfek ruhsatı verilmiştir?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil yıllara göre kaç adet kaçak silah yakalanmıştır ve bunların türleri nedir?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil ruhsatlı silahların ruhsatsız silahlara oranı nedir?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil yıllara göre, kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı kaç olay işlenmiştir, bu olaylarda kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralanmıştır, olaylarda ele geçirilen ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı kaçtır?

  1. 2002 – 2012 yılları arasında 2012 yılı dahil yıllara göre, kaç adet meskun mahalde silah atma olayı yaşanmıştır?

Print Friendly, PDF & Email