TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 17.12.2012

   

Umut Oran

   

İstanbul Milletvekili

Size yönelttiğim 7/9370 sayılı yazılı soru önergeme verdiğiniz yanıtta yer alan kimi bilgilerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda;

  1. Kadına yönelik şiddet olayları dolayısıyla müdahillik talebinizin reddedildiği söz konusu iki dava kimlerle ilgilidir, tarafları kimlerdir, hangi mahkemede görülmektedir? Bu davaların akıbeti ne oldu?
  2. AKP iktidarının 10. yılında dahi halen kadına yönelik şiddetle ilgili bir veri tabanını kuramamış olmanızın gerekçeleri nelerdir? Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bakanlığınız arasında, sorumlu olduğunuz konular bağlamında bir veri iletişiminiz yok mu?
  3. Kadına yönelik şiddet olaylarının sayısıyla ilgili soruma verdiğiniz yanıtta bakanlığınızın kuruluş tarihi olan 8 Haziran 2011 tarihine atıf yapmanız, 48. Hükümet döneminden bu yana var olan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlıklarının arşivlerinin yok edildiği anlamına mı geliyor? Bakanlık arşivinizde 08.6.2011 tarihi öncesine ait hiçbir arşiv bulunmuyor mu? 13 hükümet boyunca böyle bir arşiv oluşturulmadıysa bunun gerekçesi nedir?
  4. Gerçekleşen bunca şiddet olayı karşısında mağdur kadınlara verdiğiniz hukuki desteğin çok sınırlı olduğu görülüyor, bunun gerekçesi nedir, hukuk biriminiz yeterli değil mi? Bu hizmeti merkez teşkilatında ve illerde toplam kaç avukat ile veriyorsunuz? Avukatlarınızın kaçı kadındır? İllerdeki diğer kamu kurumlarının avukatlarından kısmen de olsa yararlanma olanağı yok mudur?
  5. Kadın cinayetlerinin yüzde 1400 artmasının nedenleri nedir? Bozulan ekonomik yapının yarattığı gerginliğin ailelerin parçalanmasında birincil etken olduğu değerlendirmesinin gerçeklik payı nedir?
Print Friendly, PDF & Email