CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AKP’nin 2011’de “Türkiye Hızlı Kalkındı” masalının uluslararası kuruluşlarca yalanlandığını bildirdi. 
Umut Oran: Türkiye İle AB Arasında Gelir Uçurumu Azalmadı Arttı.

  • TÜİK,  EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle ürütülen; 27 AB ülkesi ile üyelik müzakereleri devam eden Hırvatistan, 3 EFTA üyesi, Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ı kapsayan 4 aday ülke ve Arnavutluk ve Bosna-Hersek olmak üzere 2 potansiyel aday ülkeyi kapsayan Satın alma Gücü Paritesi Araştırmasının 2011 sonuçları belli oldu.
  • 2011 yılında satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH’de 37 ülke içinde 30’uncu sıradaki yeri değişmeyen Türkiye, “gerçek bireysel tüketim”de ise bir basamak gerileyerek 29’unculuktan 30’unculuğa düştü.
  • 2011’de AB ekonomisindeki daralma ve Türkiye ekonomisinde kağıt üzerindeki hızlı büyümeye rağmen Türk insanının refah düzeyi, 27 AB ülkesi ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyinde kaldı. Gelir ve tüketimde AB ile Türkiye arasındaki uçurum kapanmak bir yana daha da büyüdü.
  • Lüksemburg, 27 AB ülkesi ortalamasında değeri 100 kabul edilen satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH’de 2011 itibariyle 271, gerçek kişisel tüketimde de 140 değeriyle 37 ülkenin en zengini, Arnavutluk ise her iki bazda da en yoksul ülke olmaya devam etti. Lüksemburg’da kişi başına milli gelirinin Türkiye’ye göre 5.2 kat, gerçek kişisel tüketimde ise 2.5 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Başka deyişle bir Lüksemburglu kişi başına gelirde yaklaşık 5, gerçek kişisel tüketimde ise 2.5 Türk’e bedel.
  • Yaşadığı ağır ekonomik kriz nedeniyle “iflası” konuşulan Yunanistan ise kişi başına GSYH’de 18’incilikten 21’inciliğe, gerçek kişisel tüketimde de 17’ncilikten 18’inciliğe düştü.  Buna rağmen Yunanistan, her iki bazda da Türkiye’nin oldukça üzerinde bulunuyor.
  • Bu sonuçlar aktif ve kaliteli demokrasi olmadan güçlü ekonomiye geçilemediğini ortaya koyuyor. AKP’nin 10 yıldır anlayamadığı da budur.
Basın Açıklaması:
TURKIYE-AVRUPA-1
Print Friendly, PDF & Email