TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA           

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 30.11.2012

   

Umut Oran

İstanbul   Milletvekili

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı, 28 Kasım 2012 tarihinde yaptığı açıklamada SGK’nın 88 yıldır maaş ödediği kişiler olduğunu öne sürdü.
Bu kapsamda;

  1. T.C.      Emekli Sandığı 1956’da, Sosyal Sigortalar Kurumu 1964’te, Bağ-Kur ise      1971’de kurulduğuna göre, bürokratınızın sözünü ettiği maaş ödemesini      1924’ten bu yana hangi kurum yapmaktadır? Bu ödemenin yürürlükteki      mevzuattaki karşılığı, yasal dayanağı nedir?
  2. 1924’ten      bu yana maaş ödenen kaç kişi vardır, aylık olarak bu kişilere yapılan      ödemelerin toplam miktarı nedir?
  3. SGK      Başkanı’nın 88 yıldır maaş ödendiğini belirttiği yurttaşların isimleri      nedir, bu kişilerin her birisinin yaşları kaçtır?
  4. SGK’nın      bir yurttaşa 18 yaşından itibaren maaş ödediği varsayılsa dahi söz konusu      kişilerin en az 106 yaşında olması gerekmektedir. Bu nedenle SGK’nın 106      yaş ve üzerinde olup da kendisine maaş ödediği kaç kişi vardır?
  5. SGK      Başkanı’nın sözünü ettiği kişiler İstiklal Savaşı gazileri ve onların hak      sahipleri midir? Halen maaşı ödenmeye devam edilen İstiklal Savaşı gazisi      var mıdır? İstiklal Savaşı gazisi yakınlarından olup da kendilerine maaş      ödenen kaç kişi vardır? Bu gruba ödenen maaşların aylık toplamı kaç      TL’dir? Bu kişilere aylık olarak ortalama ne kadar maaş verilmektedir?
  6. Türkiye      Cumhuriyeti Devleti, İstiklal Savaşı gazilerine ve yakınlarına, insanca      yaşam için gereken aylık maaşı ödeyecek güce sahip değil midir?
Print Friendly, PDF & Email