Bir ülkenin huzuru ve mutluluğu onu oluşturan tüm insanların huzuru ve mutluluğuyla sağlanır. Sosyal devlet, hiçbir ayrım olmadan, herkesin aktif bir şekilde sosyal yaşama katılabildiği, ekonomik hayatın içinde yer aldığı ve haklarından yararlandığı bir ülkeyi ifade eder.
Daha güçlü bir sosyal devlet ve daha ileri bir Türkiye için herkese ihtiyacımız var. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. Nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, vatandaşlarımızın engellilik konusunda bilinçlendirilmesi ve engellilerin sosyal yaşama katılımını engelleyen fiziki altyapının dönüştürülmesi bu bakımdan çok büyük bir öneme sahiptir.
Engelsiz bir Türkiye ve engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyor, tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin “Dünya Engelliler Günü”nü bu duygularla kutluyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
Umut Oran
Print Friendly, PDF & Email