TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA           

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 19.11.2012

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

  1. Eş durumu özür atamalarında / tayinlerinde eşlerin kamuda veya özel sektörde çalışmasına göre ayrım yapılmakta mıdır?
  1. Zorunlu hizmet gereği görev yeri değişen kamu personelinin öğretmen olan eşlerinin ataması istekleri doğrultusunda yapılırken, örneğin eşi özel sektörde avukat, gazeteci, işçi olan bir öğretmenin eş durumu ataması neden yapılmamaktadır?
  1. Bu uygulama anayasanın eşitlik anlayışı ile “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde yer alan “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” maddesine aykırı değil midir? Bu durumu gidermek için hangi önlemleri aldınız?
  1. Son bir yıl içerisinde eşi özel sektörde olan kaç öğretmenin eş durumu atama talebini olumlu sonuçlandırdınız? Bu şekilde 2012 yılı içerisinde kaç öğretmenin tayini yapılmıştır?
Print Friendly, PDF & Email