TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 05.11.2012
 

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

7/9402 sayılı soru önergeme verdiğiniz yanıtta yer alan bazı bilgiler dolayısıyla yeni soruların tarafınıza yöneltilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

  1. 2011 yılında yapılan yüzme suyu analizleri sonucunda analiz değerleri yönetmeliğe uygun çıkmayan Bakırköy’deki 7, Tuzla’daki 6, Adalar’daki 4, Sarıyer’deki 6, Silivri’deki 4 ve Arnavutköy’deki 5 nokta hangi plaja, mıntıkaya aittir?
  2. Bu 32 noktadaki suya ilişkin analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından hangi çalışmaları yaptınız? Söz konusu noktalar için yeniden analiz yaptınız mı elde ettiğiniz yeni sonuçlar nedir?
  3. İstanbul şehir merkezinde, kıyılarda, köprülerde olta balıkçılığı ile yakalanan balıkların sağlıklı olup olmadığına ilişkin çalışmayı kim, hangi kurum-kuruluş yürütmektedir? Bu alanda bir boşluk mu bulunmaktadır? ‘Çevre’ boyutuyla bu konu sizin görev alanınıza girmiyor mu?
Print Friendly, PDF & Email