TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 10.10.2012

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3. yargı paketiyle sakıncalı kitaplara özgürlük getirilmişti. Söz konusu maddede, “31 Aralık 2011 tarihine kadar mahkemeler, yetkili mülki idari amirlikleri ve diğer makamlarca basılı yayınlarla ilgili verilmiş toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışın engellenmesi kararları, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde, yetkili ve görevli mahkemeden bu yasaklılığın devamı niteliğinde bir karar alınmamış olması durumunda kendiliğinden hükümsüz hale gelir ” düzenlemesi yer almıştı.
Ancak ‘sakıncalı kitaplara’ getirilen özgürlük, kimi cezaevi yönetimlerince dikkate alınmıyor. Bunun son örneği Ankara Sincan Cezaevi’nde yaşandı. Mart ayından beri ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Hakan Yılmaz’a ziyaretçisi, 1981’de yayımlanan Server Tanilli’nin ‘Uygarlık Tarihi’ kitabıyla 1977’de yayımlanan ‘Batı Avrupa’da Silahlı Mücadele – Raf Kolektifi’ isimli kitaplar götürdü. Ancak Cezaevi Eğitim Kurulu, ‘Uygarlık Tarihi’ için İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce 1983‘te, diğer kitap için de İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 16 Aralık 1977‘de ‘toplatma kararı’ verildiğini, ‘sakıncalı olduklarını’ gerekçe göstererek kitapları Yılmaz’a vermedi.
Bu bağlamda;

  1. Dünya çapında tanınan Server Tanilli gibi bir isimin bile 1977’den kalma bir kararla kitabının halen yasaklı olmasının,  pratikte TBMM’nin, bizlerin, Bakan olarak sizin iradenizin yok sayılması anlamına geldiği yönündeki değerlendirmenin gerçeklik payı nedir?
  2. Bu keyfi uygulamanın sorumluları hakkında hangi idari işlemi yaptınız?
  3. Cezaevlerinde, yasalar dışında uygulanan özel bir yasak kitap listesi mi var?

 

Print Friendly, PDF & Email