MEB Talim ve Terbiye Kurulu ile MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmelikleri 12 Eylül 2012’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle, “Ders kitapları, ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadesi yönetmelikten çıkartıldı. Ders kitaplarının niteliklerine ilişkin bölümde ise “Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili kazanımları içerir” ifadesi de kaldırıldı. Talim ve Terbiye Kurulu’na ilişkin değişiklikte ise “Gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve okullarda milli terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri almak” ifadesi de çıkartıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bu değişiklikler üzerine Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşırken, Başbakan Erdoğan’a niçin her eğitim dönemi başında Atatürk aleyhine  bir gelişme yaşandığını, Bakan Dinçe’in de 1995’teki konuşmasına uygun biçimde cumhuriyetin İslamlaştırılması için mi bu değişiklikleri yaptığını açıklamasını istedi.
Soru Önergeleri;
mebttkAtaturkOD-1

mebttkataturkRTE-1

Print Friendly, PDF & Email