Umut Oran’dan Başbakan ve Maliye’ye THY için zor sorular:
THY yöneticileri kendileri için özel sigorta yaptırdı mı?
THY, SPK tebliğine göre niçin bilgilendirme yapmıyor?
Prof. Dr. Fevzi Şahlanan ham arabulucu hem THY danışmanı mı?
“Hamdi Topçu’nun makam aracının aylık kirası nedir? Şoförünün aylığı ve fazla mesaileri ne kadardır? 9 yılda kurum bütçesinin “Temsil ve İkram” faslından ne kadar harcama yapmıştır?”
ANKARA
THY’de 305 kişinin işten çıkarılması ile ilgili süreci başından bu yana yakından takip eden CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, THY üst yönetimi ile ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Çalışandan eylem zararı diye 2 milyon doları tazmin etmeye çalışan üst yönetim kendisi için özel sigorta yaptırdı mı? SPK Tebliğine göre THY niçin kamuoyunu aydınlatmıyor? THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun makam aracının aylık kirası nedir? Şoförünün aylığı ve fazla mesaileri ne kadardır? 9 yılda kurum bütçesinin “Temsil ve İkram” faslından ne kadar harcama yapmıştır?” diye sordu.
Oran, konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan ve Maliye Bakanı Şimşek’e iki ayrı soru önergesi yöneltti.
THY’de yapılan eylemin 2 milyon dolar zarara sebep olduğu iddia edilerek, işten atılan THY emekçilerinden bu rakamın tahsili için girişimde bulunulduğunu anımsatan Oran,  aynı yöntemin, şirket zararına yol açtığı gerekçesiyle THY yöneticileri için de bugüne kadar uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını istedi.
THY yöneticileri kendilerine özel sigorta mı yaptırdı?
Oran, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:
“- THY yöneticilerinin hatalı ve  hukuk dışı kararlarından doğan zararları tahsil etmemek için “THY yöneticilerinin verdiği kararların sigorta kapsamına alındığı” doğru mudur? Bu sigorta işlemi için hangi firmaya ne kadarlık prim ödemesi yapılmıştır? Sigorta kapsamında, sigorta şirketince üstlenilen şirket zararı ne kadardır? Söz konusu şirket zararı hangi yöneticilerin hangi karar ve tasarruflarından kaynaklanmıştır?
SPK Tebliğine niçin uyulmuyor?
– SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar” başlığını taşıyan Seri: VIII- 39 No’lu tebliğinin “Doğrulama Yükümlülüğü” başlıklı 8. maddesinde, basın yayın organları veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentilerin doğruluğu veya yeterliliği konusunda Ortaklıklarca bir açıklama yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle % 50.88’i halka açık bir şirket sıfatı ile Sermaye Piyasası Kurumu denetimine tabi olan THY’nin son dönemde basında yer alan akçalı ve idari iddialarla ilgili “kamuoyuna açıklama yapma” zorunluluğu yok mudur?
Topçu’nun giydirilmiş ücreti ne kadar?
– Emekçilerin giydirilmiş ücretlerini açıklayan, yarısı devlete yarısı halka ait olan THY’nin ve yan şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan Hamdi Topçu’nun gerek kendisinin ve gerekse diğer THY üst yöneticilerinin de aylık giydirilmiş ve giydirilmemiş ücretlerini açıklamamak zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda; Hamdi Topçu ve diğer THY üst düzey yöneticilerinin THY ve yan şirketlerinden yıllar itibarı ile ne kadar aylık veya huzur hakkı almıştır? Topçu, yurtdışı ve yurtiçi görev gezileri için kaç gün üzerinden toplam ne kadar harcırah almıştır?
Makam aracının kirası ne kadar?
– Makam aracının aylık kirası nedir? Şoförünün aylığı ve fazla mesaileri ne kadardır? 9 yılda kurum bütçesinin “Temsil ve İkram” faslından ne kadar harcama yapmıştır?
Denetimi yapılmayan kamu çalışanı var mı?
– Yönetim organlarının tamamı kamu tarafından atandığı halde denetiminin kamu hükümlerine tabi olmadığı başka bir kamu kurum kuruluşu var mıdır? Sadece geçen yıl 1 milyar TL zarar ettiği halde bu sistemde ısrar edilmesi ve sorumlulardan hesap sorulamamasının nedeni nedir? Bu zararın THY yönetim ve denetim kurularına rücu edilmesi düşünülmekte midir?
Hem arabulucu hem danışman mı?
– Uzun yıllardan beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca toplu İş görüşmelerinde Tarafsız Resmi Arabulucular listesinin değişmez ismi olan Prof. Dr. Fevzi Şahlanan, hangi tarihten itibaren THY’ye hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir? Prof. Dr. Şahlanan’a bu hizmetleri karşılığında yıllar itibarı ile ne kadar ödeme yapılmıştır? Prof. Şahlanan, THY ile Hava-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşme süreçlerinde Tarafsız Arabulucu olarak görev yapmış mıdır? Bakanlığın Tarafsız Arabulucu listesinde yer alan bir akademisyenden ücretli danışman olarak yararlanılması hukuken ve ahlaken doğru mudur?
– 19 Kasım 2002’den bu yana THY’de hangi tarihte kaç kişi hangi pozisyonlarda işe alındı, kaç kişi emekli oldu, kaç kişi kurumdan ayrıldı? Yıllar itibariyle bu sayılar kaçtır?
KUTU
Otel parasını TEKEL Bayisine ödetti
Oran, bir önceki soru önergesinde, THY çalışanlarını SMS ile işten çıkartan, THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan’ın, Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı iken Konya’da kaldığı otelin konaklama ücretini bir Tekel bayisine ödettiği gerekçesi ile Başbakanlık Etik Kurulu’nca suçlu bulunduğu ve Kurul kararının 07.3.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını gündeme getirmişti. Oran, Çalışkan’ın, TAPDK Başkanı iken bazı kişisel, özel harcamalarını da personel maaşları için Vakıfbank tarafından açılan promosyon hesabından ödettiği ve bu nedenle de hakkında dava açılıp açılmadığının da açıklanmasını istedi.
Soru Önergeleri;
soruonergesi11062012-1

soruonergesi111062012-1

Print Friendly, PDF & Email