Umut Oran: AKP’nin kural dışı müdahaleleri havacılığı işlemez hale getirdi
ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, son olarak grev yasağı kapsamına alınan havacılık sektörünün özellikle 305 personelinin THY Yönetimince işten çıkarılmasıyla hat safhaya çıkan sorunlarının TBMM’de kurulacak bir araştırma komisyonunca incelenmesi için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.
Umut Oran ve arkadaşlarının hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma komisyonu önergesinde, “2012 yılı itibariyle sektörün içerisinde bulunduğu sorunların tespiti, kronikleşmiş sorunların giderilmesi, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile emekçilerinin haklarının korunarak geliştirilmesi ile alınması gereken tedbirlerin tespiti” amacıyla komisyon kurulması istendi.
Ulaştırma sektörü ve onun bir parçası olan havacılığın bir çok faaliyet alanıyla bağlantılı, Türkiye açısından kritik turizm sektörünün önemli bir parçası ve toplumsal yaşam açısından hayati öneme sahip seyahat özgürlüğünün de görünüm şekillerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Oran, önergesi şöyle:
Uluslar arası prestij kaynağı
“Nitelikli, kaliteli ve herkesin erişebileceği fiyatlarla hizmet sunan bir havacılık sektörü getirdiği taşıma kolaylıklarının yanı sıra, ülke tanıtımı açısından da büyük bir önem arz etmekte, bu bakımdan uluslar arası bir prestij kaynağı olarak da gözükmektedir.
AKP’nin kural dışı müdahaleleri
Buna karşın, özellikle THY’nin 2006’da özelleştirilmesi ve hemen ardından AKP iktidarından kaynaklanan kural dışı müdahaleler nedeniyle havacılık sektöründe özellikle son 10 yılda ciddi sorunlar yaşanmış, Türkiye’nin en büyük havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanında yaşananlar aksaklıklar, özellikle iç hatlar trafiğini ve yolcularını olumsuz etkilemiş, binlerce vatandaşımız mağdur olmuştur.
SMS ile işlerinden edildiler
Bütün bu sorunların yanı sıra, havacılık sektöründe çalışan her türlü emekçi mağdur edilmiş, haklarını aramak için anayasamızda, ILO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslar arası mevzuatta bulunan haklarını kullanmak isteyenler bir kısa SMS mesaj ile işlerinden edilmiş, düzensiz, plansız ve öngörüsüz yönetimler sebebiyle rötarlar kronik hale gelmiş, Türk havacılık sektörü işleyemez bir pozisyona düşmüştür.
Askeri darbede bile yasaklanmamıştı
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında dönemin sıkıyönetim ortamında dahi havacılık sektörüne grev yasağı getirilmemişken, AKP hükümeti bu adımı da atarak çalışma hayatına bir darbe daha vurmuştur. 12 Eylül 2010 referandumunda çalışanlara iki sendika üyeliği hakkı getirilmiş, ancak pratikte diğer sektörlerde olduğu gibi özellikle havacılık çalışanlarının tek sendika üyeliğinde dahi büyük engellemeler yaşanmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email