Umut Oran, THY çalışanlarının eylemini TBMM’ye taşıdı
THY, işten çıkarmayı telefonla mı tebliğ etti?
Yolculara ödenen tazminat ne kadar?
 
ANKARA
Hükümetin TBMM’den çıkarmaya çalıştığı Toplu İş İlişkileri Yasa’sıyla kendilerine özel grev yasağı getirilmesine karşı çıkan havayolu çalışanlarının bugün yaptığı grev ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar CHP tarafından TBMM’ye taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği 3 ayrı soru önergesiyle konunun ayrıntılarıyla ortaya konulmasını istedi.
Rötarlar yaşamı çekilmez hale getirdi
Oran, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a yönelttiği soru önergesinde, “Giderek artan uçak rötarları yaşamı çekilmez hale getirmeye ve iş yaşamında çok büyük maddi kayıplara yol açmaya başlamıştır” dedi. 2003 yılından itibaren yıllar itibariyle kaçar saatlik rötar yaşandığını, bu rötarların firmalara göre dağılımının ne olduğunun açıklanmasını isteyen Oran, Yıldırım’a şu soruları yöneltti:
Kapılar kapanınca rötar sayılmıyor mu?
“-  “Son çağrı” sonrasında tüm yolcuları uçağa alıp, yolcu kontrolünü yapıp kalkış için kapılarını kapatarak, pist başına ulaşmadan beklemeye geçen uçaklar da rötar yapmış sayılıyor mu, sayılmıyorsa bu şekilde bekleme yapan uçakların da 2003 yılından bu yana toplam bekleme süreleri yıllar itibariyle nedir? Bu şekildeki bekleme süreleri 1 Ocak 2012’den bu yana toplam kaç dakika olarak gerçekleşti.
Hava kontrolörleri kaç saat çalışıyor?
– Türkiye’de toplam hava kontrolörü sayısı kaçtır? Maaşları ve günlük ortalama çalışma saatleri nedir? AB üyesi ülkelerde hava kontrolörlerinin günlük çalışma saatleri ve maaşları nedir? Hava kontrolörlerinin günlük olarak inişini-kalkışını sağladığı ortalama uçak sayısı kaçtır? Türkiye’deki hava meydanı, havaalanı ve havalimanlarında 1 Ocak 2012’den bu yana günlük olarak iniş-kalkış yapan uçak sayısı nedir?
– Türkiye’de 1 Ocak 2012’den bu yana günler itibariyle yerli-yabancı ayrımı yapılmaksızın kaç uçak Türk hava sahasını kullanmıştır?
– Türkiye’de kaç adet hava alanı vardır, bunlardan kaç tanesine günlük uçuş gerçekleşmemektedir?
ILS hangi alanlarda var?
-Sisli ve karlı havalarda güvenli inişi sağlayan Aletli İniş Sistemi’nin (ILS) Türkiye’de teknik olarak kurulmasına uygun olduğu saptanan kaç adet hava alanı vardır, bunlardan kaçına ILS kuruldu?
-Türkiye’de 1 Ocak 2003’ten bu yana açılan hava alanı, uzatılan geliştirilen pist var mı, varsa nerede?”
THY, işten çıkarmayı telefonla mı tebliğ etti?
CHP’li Umut Oran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e de şu soruları yöneltti:
“- Hava-İş Sendikası üyesi çalışanlarının bugün 29 Mayıs 2012 tarihinde yaptığı iş yavaşlatma, grev nedeniyle, THY yöneticilerinin greve katılan personele telefonla ulaşarak iş akitlerini tek yanlı olarak feshettikleri bilgisi doğru mu?
– İş ve çalışma mevzuatında böyle bir tebliğ usulü var mıdır? Bu durum, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kabul edilen değişikliklere uygun mudur? Bir sendika üyeliği dahi tehlikeli iken iki sendikaya üyelik nasıl mümkün hale gelecek? THY yöneticileri ve uygulamaları hakkında bugüne kadar yaptığınız herhangi bir uyarı, rapor işlem var mıdır?
– 1/567 sayılı tasarının söz konusu 64/6.maddesindeki  hüküm havacılık sektörü için özel grev yasağı anlamına gelmiyor mu? Bu durum Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kural ve uygulamalarıyla bağdaşıyor mu?”
Yolculara ödenen tazminat ne kadar?
Umut Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de, “THY’nin 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren iptal edilen, rötar yapan uçuşları nedeniyle yolculara ödenen tazminat miktarı yıllar itibariyle toplam nedir? Bu nedenle ilgili yolculara ödenen otel-konaklama bedellerinin toplamı nedir?” sorusun yöneltti.
Soru Önergeleri;
thyeylem
thyrötar
thyrötarmaliyebakanı

Print Friendly, PDF & Email