CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili basın açıklamasını bilgilerinize sunarız.
Umut Oran
Basın Açıklaması
03/5/2012
Türkiye’nin sosyal demokrat politikalara ihtiyacı var. İstihdam yaratan büyüme, gelir adaletsizliğiyle mücadele, fırsat eşitliği, ikinci nesil reformlar hala masada bekliyor. Yeşil enerji ve yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine yönelecek bir reform politikası öncelikli alanlar olmalı.
Öte yandan bugün açıklanan enflasyon rakamları hükümet açısından utanılacak rakamlardır. Enflasyon rakamları son 3,5 yılın rekorunu kırdı.
TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,14 oranında arttı. Bu artışın en önemli sebebi, enerji fiyatlarındaki artış. Yine 2011 yılı sonunda yapılan KDV ve ÖTV zamları etkilerini yeni gösteriyor. Önümüzdeki sorunlardan biri de üretim artışının olmaması. Türkiye “durgunluk içerisinde enflasyona” girebilir, yani stagflasyona girebilir. Maalesef bu tehlikeye karşı hükümetin kısa vadede aldığı bir önlem yok.  Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına rağmen enflasyonun bu oranı bulması ise en çok KOBİ’leri ve ücretli çalışanları zora sokacak.
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan söz verdiği halde iki yıldır mali kuralı açıklamadı. Mali kural olmayınca disiplin olmuyor, disiplin olmayınca da bütçe açık veriyor, enflasyon iki kat sapıyor, ekonomi kötü yönetiliyor.
Hangi uluslar arası kuruluş aleyhte açıklama yapıyorsa hemen bir olumsuz kampanya başlatıyor hükümet. Ekonomist dergisinden Dünya Bankası’na kadar herkese düşmanca davranıyorlar. Rakamlar iyi olduğunda sahipleniyorsun ama kötü çıkınca ideolojik diyorsun, o zaman senin de inandırıcılığın kayboluyor.
Sayın Tayyip Erdoğan, her konuda olduğu gibi baskıcı bir anlayışla ekonomide de her olayı kendine göre yorumluyor, nalıncı keseri gibi hep kendisine yontuyor. Dahası kibirli kapitalist bir anlayışla, dar bir bakış açısıyla ekonomiyi yönetmeye çalışıyor. Geminin koordinasyonunu kaybetmiş, pusulası şaşmış bir kaptan gibi dümen kırıp etrafta ne varsa ona kızıyor. Bu kadar öfke, bir başarısızlık ve panik durumunun göstergesidir.  Enflasyon rakamı buz gibi gerçek. Bu rakamı ve ekonominin genel durumunu yansıtanlara kızgınlık ise ideolojik ve taraflı bir tutum.
Hep söylüyorum, eski bakış açısından, iş ve aş yaratmayan büyüme saplantısından, ideolojik bir bakış açısıyla her şeyi özelleştirme heyecanından kurtulmaları lazım.  Ortak aklı kullansınlar, Ekonomik ve Sosyal Konseyi acil olarak toplasınlar. Üreticilerle ve emekçilerle görüşsünler. Ekonomideki koordinasyon problemini halletmek için çalışsınlar. Keskin sirke küpüne zarar. Bugün hükümetin her şeyi reddeden, tek taraflı bakış açısının bedelini, zamlarla perişan olan halkımız ödüyor. Ekonomi baskıyla, şiddetle, öfkeyle yönetilemez, akılla yönetilir, hükümetin de buna ihtiyacı var.

Print Friendly, PDF & Email